Bukaresttől New Yorkig Neumann János százhuszadik évfordulóját ünneplik

Névadója, a napjainkban használatos számítógépek működési elvét feltaláló Neumann János születésének százhuszadik évfordulója alkalmából az Egyesült Államokban, Hollandiában, Szerbiában és Romániában is rangos események szervezésében vesz részt a Neumann Társaság.

Neumann János

A 2023-ban zajló #neumann120 emlékév számos hazai programja mellett november végén határainkon kívül is rangos eseményekkel ünneplik meg Neumann János világhírű matematikus születésének 120. évfordulóját.

Ünnepi konferencia és díszvacsora New Yorkban

Az amerikai rendezvénysorozat részeként Magyarország New York-i főkonzulátusán november 8-án adott fogadáson sok évtizedes munkásságáért, és különösen Neumann tudományos örökségének megőrzéséért a köztársasági elnök döntése alapján a Magyar Érdemrend  Parancsnoki Keresztje a Csillaggal kitüntetést adtak át az Abel-díjas Lax Péter Dávid professzornak, aki korábban Los Alamosban dolgozott Neumann irányítása alatt a Manhattan tervben. Az idén 97 éves Lax Péter helyett fia, James D. Lax vette át a kitüntetést.

Másnap egész napos, Neumann János tudományos eredményeiből kiinduló multidiszciplináris konferencia zajlott a New York Egyetemen. A panelbeszélgetések és előadások átfogták a mesterséges intelligencia jövőbeni fejlődésével kapcsolatos kérdéseket, a mesterséges intelligencia orvostudományban betöltött szerepének lehetőségeit, a fizikai tudományokat, a közgazdaságtant, a társadalomtudományokat. A konferencia után ültetett díszvacsorát rendeztek a nagy presztízsű National Museum of Mathematicsban, ahol Ananyo Bhattacharya, a Neumann János - az ember a jövőből című, idén magyarul is megjelent kötet szerzője tartott díszelőadást. Az eseményen köszöntőt mondott Novák Tamás tudományos és technológiai attasé, valamint John Overdeck, a National Museum of Mathematics alapítója, továbbá megjelent David Nirenberg, az Institute of Advanced Study újonnan kinevezett igazgatója is.

A konferencia Magyarországról érkezett résztvevői számára november 10-én Novák Tamás TéT attasé látogatást szervezett Princetonba, melynek során Neumann János és Wigner Jenő fizikus sírjához látogattak a résztvevők.

Neumann Emlékkonferencia Szabadkán

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 6-án a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Neumann Emlékkonferenciát rendezett a #neumann120 emlékéve alkalmából Szabadkán. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megszervezett egész napos programon a résztvevők Neumann János életéről és tudományos eredményeiről hallhattak előadásokat az informatika, a játékelmélet, a közgazdasági matematikai alkalmazások és mesterséges intelligencia témaköreiben. A Neumann Társaság képviseletében Képes Gábor mutatta be a polihisztor Neumann pályájának szakaszait.

A rendezvény a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, az Óbudai Egyetem, valamint a Neumann Társaság szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság közös támogatásával valósult meg.

Neumann-szimpózium Hollandiában

Magyarország Hollandiai Nagykövetsége november 27-én rendez Neumann-szimpóziumot Delftben: a rendezvényen köszöntőt mond Kocsis András hágai magyar nagykövet, Neumann János életéről pedig a géniusz életrajzi kötetét is jegyző Ananyo Bhattacharya tartja a nyitóelőadást.

Eric van Damme, a Tilburg Egyetem közgazdaságtudományi professzora a játékelméletről, Elek Gábor matematikus, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója pedig “A Neumann-dimenzió” címmel tart előadást. Georgi Gaydadjiev professzor, a Tilburg Egyetem számítógép-architektúra professzora a Neumann utáni korszak számítástechnikájának történetét foglalja össze.

Bukarestben Neumannt, a polihisztort mutatják be

November 28-án Neumann János, a polihisztor címmel Varga János Neumann-kutató tart előadást a romániai Liszt Intézet Magyar Kulturális Központban, Bukarestben. Az intézet az évfordulója alkalmából egy tudományos és ismeretterjesztő előadást tart, amely részben a szakmai közönségnek, részben pedig a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum diákjai és tanárai számára szól.

A diákok számára érdekfeszítő lehet Neumann János matematikusnak az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeinek megismerése. A mai fiatal generációk számítógéppel való szoros kapcsolata jó alapot adhat arra, hogy tulajdonképpen honnan is indult az egész. A rendezvényen bemutatják a Neumann Társaság és a HUN-REN SZTAKI által készített, Neumann életéről szóló digitális tablósort is.

Az idén 55 éves Neumann Társaság az egész 2023-as évet a Neumann 120 jubileumi évnek szentelte. A neumann120.hu ünnepi oldalon a hazai és külföldi események mellett egy Kaleidoszkópban mutatják be a Neumann János életével és pályájával kapcsolatos videókat, fotókat, publikációkat és további érdekességeket.