Alföldi István 2024. február 8-i beszéde a Neumann emléktábla koszorúzásán

Az alábbiakban közöljük Alföldi István, a Neumann Társaság korábbi igazgatójának 2024. február 8-án, Neumann halálának évfordulóján elmondott beszédét.

Tisztelettel köszöntöm a Neumann János halálának 67. Évfordulóján megjelenteket!

Azért vagyunk ma is itt – mint 20 éve mindig ezen a napon –, mert Neumann János egyénisége és fantasztikus, marslakói tudása mindenkit lenyűgözött és ez így van ma is. Az emléktábla megújítása 2004-ben történt, így Neumann 120 után, Emléktábla 20, nem rossz összekapcsolás.

Idén is fel kell tenni a már mindenki által jól ismert neumanni kérdést: „Can we survive the technology?” A technológiát, amelynek a fejlődési sebessége egyre inkább követhetetlenné válik.

Alföldi István
Alföldi István

Bármilyen meglepő, a fejlődés sebességváltása nem csak a tudósnak, Neumann Jánosnak tűnt fel. Márai Sándor a múlt század nagyjából hasonló időszakában szintén határozottan kijelentette, hogy a világ megváltozott. „Föld, föld!...” című, magyar nyelven először 1972-ben megjelent könyvében így ír a már akkor is különösen gyors fejlődés üteméről: „Változás mindig volt, de amíg az ember négy lábról két lábra állt, aztán átváltott a lóról a kerekes szekérre, a szekérről a gőzgépre, majd a robbanómotorra; évszázadok, néha évezredek teltek el és az embernek volt módja és ideje adaptálódni, hozzászokni a Változáshoz. Most nem sejtette senki, hogy a Jövő, a Változás, mint az istennyila, váratlanul és átmenet nélkül sújt a tunya és korhadt jelenbe.”

Neumann válaszának lényege szintén jól ismert: türelem, rugalmasság, értelem. Ezekhez csatlakozik egyre nagyobb hangsúllyal, nem halogatható módon a felelősség.

Ahhoz, hogy a fejlődés valódi előnyei tényleg megvalósulhassanak, világossá kell tenni mind a döntéshozók, mind a fejlesztők felelősségét.

A döntéshozók felelőssége a legkritikusabb probléma. Ebben olyan, az egész világra kiterjedő együttműködésre lenne szükség, aminek a valószínűsége nagyon kicsi. (USA-Kína szembenállás. USA-EU együttműködés kérdőjelei, és sajnos tovább is sorolható.)

Ami a fejlesztőket illeti, a legnagyobbak bizonyos értelemben elköteleződtek a felelősségvállalás mellett, abban nincs teljes egyetértés, hogy mit tekintenek felelősségi körbe tartozónak.

Fel kell készülnünk, és ami még fontosabb, segíteni kell felkészíteni mindenkit egy, a maitól jelentősen eltérő világ létrejöttére. A globalizálódó világban látható eseményeket érzékelve nem lehetünk nyugodtak.

A felelősség alól természetesen az 56 éve alakult Neumann János Számítógéptudományi Társaság sem vonhatja ki magát. Nem is teszi. Mindent elkövet annak érdekében, hogy közös dolgaink jól alakuljanak, hogy együttműködő, kéz a kézben haladó, pozitív kimenet legyen az eredmény. Elnézést idén is a már megszokott, személyes betoldásért: magam is 56 éve, a megalakulástól kezdve vagyok tag, és volt 23 évnyi alkalmam, hogy egy sikeres NJSZT megvalósításában és működtetésében személyesen is részt vegyek. Legyen ez is jó példa a kemény munka után nyugdíjba vonuló Szalay Imrét követő Képes Gábor, új ügyvezető igazgatónknak.