Az első magyar szubrutin gyűjtemény és a programozás hőskorának dokumentumai

A magyar informatika hőskorába, a legelső magyar elektronikus, Neumann-elvű számítógép, az M-3 születése körüli időszakba kalauzolnak azok a rendkívüli ritkaságú írások, amelyek a Pedro Kft. támogatásával és szakmai együttműködésével, jó minőségben szkennelt, digitalizált formában, pdf formátumú dokumentumokként válnak hozzáférhetővé a kutatók számára, a Neumann Társaságnak köszönhetően.

M-3

1957-ben, amikor az MTA Kibernetikai Kutató Csoportjánál még el sem kezdődött a szovjet dokumentációk alapján készülő első hazai számítógép, az M-3 építése, a programozók elkezdték a szubrutinok írását. Az egyik digitalizált kötet – amely eredetileg mindössze 4 darab számozott példányban készült el az MTA KKCS Dokumentumtár számára - a hazai első szubrutin gyűjtemény.

A benne leírt programok kipróbálására 1959-ben, a számítógép felélesztése után került sor. Mint ismeretes, az első magyar elektronikus számítógépet 1959. január 21-én adták át hivatalosan, ezt a napot a Neumann Társaság a Magyar Informatika Napjának tekinti. Természetesen a gép felélesztése és üzembiztossá tétele valójában egy hosszabb folyamat volt.

A hozzáférhetővé tett másik kötet arról tanúskodik, hogy az M-3 számítógép „felélesztésével” párhuzamosan a programozók elkezdték írni az alkalmazási feladatokhoz szükséges egyes tipikus matematikai módszerek, eljárások programozását. A kötet ezek gyűjteménye. Az 5 darab számozott példányban készült művet 1959. február 24-én fogadták el.

A dokumentumokon több aláírás is látható, az anyagokat az MTA KKCs a témában kompetens munkatársai látták el kézjegyükkel, élükön Varga Sándor igazgatóval és Tarján Rezső igazgatóhelyettessel, a Neumann Társaság későbbi (1968) alapító elnökével. Az aláírók közül ketten – Dömölki Bálint és Szelezsán János – mindmáig a Neumann Társaság informatikatörténeti szakosztályának aktív tagjai.

Dokumentum

Az igen értékes dokumentumok eredeti példányait a Neumann Társaság őrzi, a digitalizálás pedig annak a több éve tartó folyamatnak a része, amely a magyar informatikai múzeum virtuális, digitális háttérbázisának felállítását célozza: az NJSZT Informatikatörténeti Fórum szakosztálya 15 éve dolgozik egy átfogó Informatikatörténeti Adattár munkálatain.

Az M-3 számítógép néhány eredeti, fennmaradt alkatrésze, eleme a Neumann Társaság Informatikatörténeti Kiállításán tekinthető meg.

A dokumentumok a Neumann Társaság Informatikatörténeti Adattárát is gazdagítják:

https://itf.njszt.hu/objektum/az-m-3-utasitasrendszere-alapjan-keszitett-szabvanyos-programok

https://itf.njszt.hu/objektum/az-m-3-utasitasrendszere-alapjan-keszitett-szabvanyos-es-tipikus-programok

A kötetek szabadon böngészhetőek a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban is, mivel a Neumann Társaság tevékeny részese a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. kulturális digitalizálási programjának is:

Magyar Nemzeti Digitális Archívum • Az M-3 utasításrendszere alapján készített szabványos programok (mandadb.hu)

Magyar Nemzeti Digitális Archívum • Az M-3 utasításrendszere alapján készített szabványos és tipikus programok (mandadb.hu)