Kezdjük elfeledni a tudományt? A technika és csak a technika!

Minden másképpen van, mint ahogy tudni véljük:

…mert addig csűritek, hegyezitek,

Hasogatjátok, élesítitek,

Míg őrültség vagy béklyó lesz belőle...

Karinthy Frigyes

 

Absztrakt: Oly korban élünk, amikor a technika az élre tör, elnyom minden mást, háttérbe szorítja – feleslegessé teszi – a tudományt, óriásiakat alkot az ember érdekében és ellen egyaránt. A legfőbb kérdés erre billen a mérleg?

Prof. Dr. Gyarmati Péter

Talán kezdjük elfeledni a tudományt? Helyette a számítógép -pontosság, -sebesség, -kapacitás „tetszőleges” növekedése révén nyert lehetőségekben a ma ismert eredményeket, adatokat algoritmizált modelleken futtatjuk és az így kapottakat embert kiváltó – vele azonosnak látszó – válaszként fogadjuk el. Az elmúlt, mintegy másfél-két év gyakorlati tapasztalatai ezt teljes egészében igazolják! A Neumann-elv szerint minden, amit elegendően pontosan megfogalmazunk, az számítógépen megvalósítható. Ez univerzalitásának egyik tétele. Eddig a tudomány, innen a technika! És ennek a technikának a neve manapság a mesterséges intelligencia. Ebből dollármilliárdokat nyernek cégek, mert mindenki hajlandó fizetni, hogy kipróbálhassa, alkalmazhassa a saját érdekében.

Kétségtelen, eredmények is vannak a még gyorsabb, pontosabb, alkalmasabb stb. gépek lehetőségében, az embert segítő, fáradságát kiváltó célok, eszközök tekintetében. Ha több és pontosabb lesz az adatgyűjtés és kinyerése a lényegi információknak, ha egyre megbízhatóbb automaták végzik a nehéz munkát, ha pontosabb lesz a betegség diagnózisa, az mind nagyon jó számunkra. Sokszoros azonban a veszély, hogy mindezeket emberek a többi ember ellen fordíthatják – és akkor teszik is ezt tapasztaljuk a történelemből. Most akkor nagyobb a veszély? Van az atombombánál nagyobb?

Tehát ezek ember alkotta – és nem ördögi - eszközök emberi célokra, emberi játékokra a homo sapiens, a homo ludens számára. Egy hasonlattal élve akként minősíteném, miként a kutyákat megtanítjuk és lesznek emberi, embert értő tulajdonságai látszólag, mert mégis kutyák maradnak és sohasem válnak mesterséges (!) intelligenciájú emberi, sőt emberfeletti lénnyé.

Más hasonlattal az Isten a maga képére alkotta az embert: nem istenné, emberré! Ha az ember gépet, céleszközt alkotna a maga képére az miért válna emberré? Sőt emberfelettivé! Az isteni dogma értelmében az csak gép, cél eszköz lesz!

Nyilván ezeket az ember érdekében és az ember ellen is fel lehet használni azonban az alkalmazó és evvel a felelős mindig az ember. A jót, a rosszat mindig emberi érdek határozza meg. Ebben a tekintetben a mesterséges intelligenciának nevezett technika alkotásai, eredményei nem hoztak, hoznak újat: gépeink az embert segítő céleszközök, a fegyverek pedig – még a mesterséges intelligenciával fokozott képességűek is – emberek által működtetett embert pusztító eszközök.

Nyilván létezik egy harmadik tényező is, ez a baleset, a véletlen stb. ezen a területen sincs lényegi újdonság. Aki lezuhan a szikláról, elüti egy autómobil, elsül a fegyvere, nem a gép a felelős. Kétségtelen, a mesterséges intelligencia technika hatalmas fejlődése az elmúlt években. Mindennapossá vált a formák, a beszéd felimerése és változatainak egymásba alakítása egészen a virtuális valóságig. Hatalmas az eredmény a keletkező adatok szinte korlátlan tömegű rögzítési és feldolgozási lehetősége és a nyerhető információk rendelkezésre bocsátása tekintetében. Lényegi változást ez úgyszintén nem hoz, a gazdasági versenyben résztvevők mindegyike alkalmazhatja az új és újabb technikát. Bárki sokkal gyorsabban, könnyebben juthat a tárolt tudáshoz, napi információkhoz, hírekhez, ez azonban mennyiségi növekedés és nem lényegi változás. Ugyanakkor a félrevezető informálás, a pszichés manipulálás lehetőségeinek növekedése is ebben rejlik. Ismét láthatjuk, nem a technika okozza a problémát, a veszélyt, hanem az ember, aki erre alkalmazza! Ez tisztán lelkiismereti kérdés: „a cél szentesíti az eszközt” – adta tudtunkra Machiavelli Fejedelme már 600 évvel ezelőtt. Minden bizonnyal ma is léteznek hasonló erkölcsiségű hatalmasságok. Félni tőlük kell.

Következésképp bármilyen szabályozásnak, korlátozásnak nem a technikára, hanem az alkalmazó emberre kell vonatkozzon. Eddig sem hoztunk olyan törvényt, hogy a bomba ne robbanjon, inkább ne használják,

Az emberiség a Föld felületének egyre nagyobb részét befedi utakkal és más építményekkel, a tengereket elárasztja felhasználhatatlan műanyag hulladékkal, a levegőt szennyezi kemikália maradékok gázosodó szennyével, és a meteorológiai befolyásolási szándék anyagaival. És akkor még nem szóltunk a teljesen feleslegesen előállított fegyverek és tartozékaik mindenre képes, gyilkos elhasználásáról.

A kultúra és a művészetek soha nem látott mértékben pusztulnak, szereplői és alkotói megélhetési gondokkal küzdenek. Helyettük virágzik, gyarapszik, mindent elnyom az új technika, a képernyők, kivetítők harsogó csillogása, villogása, csattogása, idegborzoló, virtuális világa.

Külön kell említenünk a „mozgásban tartott világ” elképesztően káros anyag, energia pazarlását és természet károsítását. Ez a legnagyobb gazdaság a világon: a közlekedés és az ipara már-már a természet telje kipusztítására is hajlandó fennmaradó uralkodása érdekében.

Mindezek fényében érzem kötelességemnek felemelni szavamat ezek ellen, megálljt kiáltani a mindenek fölébe kerekedő, másokat elnyomó technika alkalmazásnak.

Nagy-nagy szükség van az értékteremtő, az embert kiszolgáló technikára, de semmi szükség rá, ha azt az ember ellen fordítják! Igaz és nagyon fontos tényező ez, mert a technika adta lehetőségek megosztják az emberiséget: felülkerekednek azok, akiknek érdekük és lehetőségük a technika túlzó alkalmazásával mindent elárasztani akár az erkölcs legteljesebb mellőzésével.

Ezek a gondolatok rövid összefoglalói a hazai, valamint a külföldi tudományos folyóiratokban megjelent és itt felsorolt néhány tanulmányomnak:

 

Gyarmati Péter: Gondolatok a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás kapcsán: https://www.kpluszf.com/assets/docs/MI/MI_2019_1_031_Gyarmati.pdf

Gyarmati Péter: Gondolatok a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás kapcsán II. rész: https://www.kpluszf.com/assets/docs/MI/MI_2022_2_009_Gyarmati.pdf

Gyarmati Péter: Húsvéti gondolatok a mesterséges intelligenciáról, egy keresztényi közelítés: https://www.kpluszf.com/assets/docs/MI/MI_2023_2_019_Gyarmati.pdf

Gyarmati Péter: Gondolatok a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás kapcsán III. rész: https://www.kpluszf.com/assets/docs/MI/MI_2023_2_025_Gyarmati.pdf

P. G. Gyarmati: Thoughts Concerning Artificial Intelligence & Machine Learning Part I. Journal of Research in Engineering and Computer Sciences June 2023, Vol. 1, No. 2, pp. 18-24. https://hspublishing.org/JRECS/article/view/133

P. G. Gyarmati: Thoughts Concerning Artificial Intelligence & Machine Learning Part II. International Journal of Intelligent Information Systems 2022; 11(5): 70-77. http://www.sciencepg.org/article/10.11648/j.ijiis.20221105.11

P. G. Gyarmati: Easter Thoughts on Artificial Intelligence: A Christian Approach. Journal of Research in Engineering and Computer Sciences August 2023, Vol. 1, No. 3, pp. 11-14. https://hspublishing.org/JRECS/article/view/168

P. G. Gyarmati: Thoughts Concerning Artificial Intelligence & Machine Learning Part III.

Journal of Research in Engineering and Computer Sciences Dec 2023, Vol. 1, No. 5, pp. 54-64. https://hspublishing.org/JRECS/article/view/283

 

 

Prof. Dr. Gyarmati Péter (emeritus)

Simonyi Professor for the Public Understanding of Science and

Professor of Mathematics & Computer Science,

gyarmati@gyarmati.dr.hu

info@gyarmati.eu