EFOP-3.4.4-16-2017-00006

EU Széchenyi 2020 logó EU zászlóA projekt azonosító száma: EFOP-3.4.4-16-2017-00006

A kedvezményezett neve: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

A projekt címe: Belépő a tudás közösségébe, MTMI szakok és pályák népszerűsítése a középiskolások körében

A projekt teljes megítélt támogatása: 441 523 524 Ft

A szerződött támogatás összege: 44 721 742 Ft

A támogatás mértéke (%-ban) 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. október 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja: a felsőoktatás MTMI szakjaira való bekerülés fokozása az ELTE-n; a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése MTMI szakokon; a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI / STEM) szakokra való jelentkezés fokozása.

Az egyre gyorsabb technológiai fejlődés új oktatási stratégiákat, új módszertanokat igényel, megváltoztatva a diák és a tanár hagyományos kapcsolatrendszerét (információ átadó tanár, információ be-fogadó diák), a tanárok egyre inkább konzultációs, tanácsadó, tanulás irányító szerepbe kerülnek. Kombinálni kell a személyes találkozásokat a virtuális jelenléttel. Ehhez nagyszámú online tananyagra, online tehetséggondozási formákra van szükség.

A projekt keretében elérni tervezzük olyan életutak és szakmai elhelyezkedési lehetőségek bemutatását, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára, olyan támogató tevékenységek folytatását, amelyek növelik a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűségét a köznevelésben részben online módon, részben pedig a kedvezményezett járásokban vagy azok közvetlen közelében megvalósuló helyi képzésekkel, programokkal.

Széchenyi 2020 logó

Kapcsolódó cikkek:

Címke