ICDL és a DigComp

Összefoglalás

  • DigComp egy keretrendszer, nem pedig tanúsítvány
  • Az ICDL a DigComp példaértékű megvalósítása
  • Egyre több EU-tagállam használja a DigComp-ot a digitális kompetenciák referenciájaként

Mi a DigComp?

A DigComp az Európai Bizottság által létrehozott digitális kompetencia-keretrendszer, amelynek célja, hogy megkönnyítse a digitális kompetencia fejlesztést és megértést Európában.

A digitális kompetencia egyike azon nyolc kulcsterületnek, amit az egész életen át tartó tanuláshoz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa egy 2006-os ajánlásban körvonalazott.

A DigComp egy sor digitális kompetenciát ajánl minden polgár számára. Az egyéni kompetenciák (összesen 21) öt kompetenciaterületre vannak csoportosítva: Információ- és
adatmenedzsment, Kommunikáció és együttműködés, Digitális tartalmak, Biztonság és Problémamegoldás. Minden kompetenciához nyolc jártassági van meghatározva – az alapszinttől a mesterszintig.

Szintek a
DigComp 1.0-ban
Szintek a
DigComp 2.1-ben
A feladatok összetettsége Önállóság  Kognitív terület
Alapszint 1 Egyszerű feladatok Segítséggel Emlékezés
2 Egyszerű feladatok Önállóan, szükség esetén
segítséggel
Emlékezés
Középszint 3 Jól meghatározott, rutinszerű
feladatok, egyértelmű problémák
Önállóan Megértés
4 Feladatok, jól meghatározott,
nem rutinszerű problémák
Önállóan, saját
igények szerint
Megértés
Haladó szint 5 Sokféle feladat és probléma Mások segítése Alkalmazás
6 A tevékenységek többségének
helyes megválasztása
Alkalmazkodás másokhoz
komplex helyzetben
Értékelés
Mesterszint 7 Választás komplex problémák
adott megoldási lehetőségei
közül
Integrálás a szakmai
gyakorlat fejlesztése és
mások segítése érdekében
Létrehozás
8 Rendkívül összetett, sok tényező
által befolyásolt problémák önálló
megoldása
Új ötletek és folyamatok
ajánlása az adott területen 
Létrehozás

 

DigComp és ICDL

A DigComp egy koncepcionális keretrendszer, amely támogatja a digitális kompetenciák megértését az állampolgárok széles körében, valamint az állampolgárok saját digitális  kompetenciáinak javítására irányuló konkrét kezdeményezéseket.
Az ICDL – főként tanúsítás révén – a munkaerőpiacon is használható speciális készségeket és tudáskészleteket fejleszt, valamint az alapvető kompetenciák fejlesztése összpontosít a jelenlegi és jövőbeli polgárok számára.

Fontos megjegyezni, hogy a DigComp nem „versenyez” az ICDL-lel – mivel ez egy általános, magas szintű leírása egy olyan területnek (digitális kompetenciák), amelyben az ICDL konkrét megoldásokat kínál.

  DigComp ICDL
Részletességi szint Általánosított, felső szintű
leírások példákkal
Konkrét tanulási célok
Cél Referenciakeret a megértés megkönnyítéséhez és a
konkrét tevékenységekhez 
Specifikus tanúsítás által támogatott részletes
tanulás és formális értékelés
Célcsoport Európa lakossága Olyan személyek, akik fejleszteni kívánják digitális készségeiket (pl. tanulók, álláskeresők, alkalmazottak)
Fejlesztők Főleg oktatási szakemberek Számítógép-tudományi társaságok és kapcsolódó szakértőik Európából és azon túl

A következő táblázat leképezi a DigComp-ot az ICDL-lel összevetve. Az ICDL és a DigComp leképezéséhez összehasonlítottuk az egyes ICDL-modulok tudáselemeit az egyes kompetenciaszintekhez tartozó kompetencialeírások alapján. Az ICDL modulok konkrét tudáselemekre bonthatók, amik azt a készséget vagy tudást írják le, amely a vizsgázótól elvárt, ahhoz hogy sikeresen teljesítse az adott ICDL modult. A tudáselemeket minden modul syllabusa tartalmazza. Pl. a Számítógépes alapismeretek modul egy tudáselemére: „A szoftver fogalma és főbb típusai: operációs rendszerek, alkalmazások. Helyben telepíthető és online elérhető alkalmazások fogalma". Ezeket a tudáselemeket összevetve a DigComp kompetenciaszintjeivel, látható, hogy a különböző ICDL modulok esetén hogyan illeszkednek a kompetenciák. Azt is láthatjuk, hogy a kompetencia mely szintjét vagy szintjeit fedik le.

 
 Jártassági szintek
Kompeteneciaterület Alapszint (1 és 2) Középszint (3 és 4) Haladó szint (5 és 6)
Információ- és
adatmenedzsment
Számítógépes alapismeretek Számítógépes alapismeretek  
Online alapismeretek Online alapismeretek  
Adatbázis-kezelés Adatbázis-kezelés  
  IT biztonság  
Kommunikáció és
együttműködés
IT biztonság    
Online alapismeretek Online alapismeretek  
IKT pedagógusoknak IKT pedagógusoknak  
Online együttműködés Online együttműködés Online együttműködés
  Számítógépes alapismeretek  
  Webszerkesztés  
  Advanced Prezentáció Advanced Prezentáció
Digitális tartalmak Online alapismeretek    
Számítógépes alapismeretek Számítógépes alapismeretek  
Prezentáció Prezentáció  
Táblázatkezelés Táblázatkezelés  
Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés  
2D CAD 2D CAD  
Adatbázis-kezelés Adatbázis-kezelés  
Webszerkesztés Webszerkesztés  
Képszerkesztés Képszerkesztés  
IKT pedagógusoknak IKT pedagógusoknak IKT pedagógusoknak
Kódolási alapismeretek Kódolási alapismeretek Kódolási alapismeretek
  Advanced szövegszerkesztés Advanced szövegszerkesztés
    Advanced táblázatkezelés
    Advanced adatbázis-kezelés
    Advanced Prezentáció
Biztonság Online alapismeretek    
Számítógépes alapismeretek    
IT biztonság IT biztonság IT biztonság
    Advanced szövegszerkesztés
    Advanced táblázatkezelés
    IKT pedagógusoknak
Problémammegoldás Kódolási alapismeretek Kódolási alapismeretek  
  Számítógépes alapismeretek  
  Online alapismeretek  
  Prezentáció  
  Szövegszerkesztés  
  Táblázatkezelés  
  Adatbázis-kezelés  
  Webszerkesztés  
  Képszerkesztés  
  2D CAD  
    Advanced Prezentáció


Referenciák

UNESCO
Az UNESCO Statisztikai Intézete által 2018-ban elvégzett független kutatás azt mutatta, hogy az ICDL átfogóbban fedi le a DigComp-ot, mint a 8 másik nemzetközi digitális írástudási keretrendszer vagy séma.

A "a global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2" elnevezésű mutatót jelentették meg, hogy viszonyítási alap legyen: „Azon fiatalok/felnőttek százalékos aránya, akik legalább egy minimális jártassági szintet elértek digitális kompetenciák terén”, az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljai keretében.
A jelentés meghatározta a digitális kompetenciák azonosításának meglévő kereteit helyi, országos és nemzetközi szinten is a DigComp 2.0 keretrendszert alapul véve. A  jelentés kiemelte az ICDL-t, mint egy keretrendszer több országban elérhető jó példáját, megjegyezve, hogy az elérhető keretrendszerek közül az ICDL 177 tudáseleme képezhető le a DigComp keretrendszerre, ezzel a legjobb átfedést biztosítva jelenleg.

UNICEF
Az UNICEF publikált egy tanulmányt a gyermekek digitális írástudásáról, amelyben azzal érvelt, hogy az ENSZ-nek használnia kell a DigComp keretrendszert a saját, gyermekek számára szánt digitális írástudás-stratégiájának kidolgozására. A tanulmány azt is megjegyezte, hogy az ICDL rendszert 31 országban használták kompetencia keretként, és kiemeli, hogy mind a DigComp keretrendszer és a Digital Kids Asia-Pacific keretrendszerek kompatibilisek az ICDL-lel.

JRC - DigComp a használatban
JRC „DigComp in Action” című kiadványában kiemelték a lengyelországi ICDL-rendszer tapasztalatait, ahol is a DigComp kompetenciák lefedésére az ICDL keretrendszerét használják a gyakorlati digitális készségek fejlesztésében.