Etikai kódex

6/2018 (04.11.) sz. határozat
Az Elnökség elfogadja, hogy a szakértői igazolványok a lejáratukig érvényesek maradnak, de új igazolványt már nem lehet kiadni és a meglévőket sem lehet meghosszabbítani.

NJSZT szakértői etikai kódex

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) szakértői etikai kódexe, a NJSZT szakértői igazolvány birtokosainak szakmai és személyes tevékenységét meghatározó irányelvek gyűjteménye. A benne foglaltak betartása valamennyi NJSZT szakértő – önként vállalt – kötelezettsége.

A NJSZT szakértő:

  • Minden körülmények között megőrzi függetlenségét.
  • Munkáját független és objektív módon végzi, és elkerüli azokat a tevékenységeket, amelyek veszélyeztetik, vagy veszélyeztethetik függetlenségét.
  • Figyelembe veszi és szolgálja a megbízók és a közösség érdekeit, és nem vesz részt inkorrekt vagy illegális tevékenységben.
  • A munkája során tudomására jutott, feltárt, bizalmas információkat bizalmasan kezeli. Az ilyen jellegű információkat nem használja fel személyes célokra, és nem juttatja illetéktelenek birtokába.
  • Kompetenciája megőrzésének érdekében szinten tartja és fejleszti szaktudását, folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületén közzétett legújabb eredményeket.
  • Szakértői munkát csak akkor vállal, ha az adott szakterületen megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezik, illetve korlátait felfedi.
  • Kellő körültekintéssel kezeli a munkája során gyűjtött információkat és dokumentumokat, és csakis elegendő és megfelelő tények birtokában hozza meg következtetéseit és teszi meg javaslatait.
  • Az érdekelt feleket minden esetben tájékoztatja az adott munka eredményeiről.
  • Etikus viselkedését szakmai és személyes tevékenysége során mindig megőrzi.
  • A vizsgált szervezettel kapcsolatban elkerüli az összeférhetetlenséget és kizárja az egyéb kapcsolat vagy javadalmazás előnyben részesülésének minden formáját.

A szakértő tudomásul veszi, hogy amennyiben megsérti a fenti szabályokat, a NJSZT Szakértői Bíráló Bizottsága, megfelelő vizsgálat után, szakértői minősítését visszavonhatja és ezt a tényt nyilvánosságra hozhatja.