Közoktatási Szakosztály

Alapítva: 1997

A szakmai közösség az informatika és a közoktatás egyéb témaköreit művelő tanárok számára hivatott fórumot biztosítani az informatika oktatási kérdéseiben való együttműködésről: az IKT tantárgyi és extrakurikuláris lehetőségeivel való megismertetésük és segítésük révén. Játékos vetélkedőket, versenyeket, összejöveteleket és fórumokat szervez, amelyek az ismerkedés mellett az aktivitást is elősegítik. Közreműködik hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában. Szorosan együttműködik a Felsőoktatási Szakosztállyal és az Informatika- és Számítástechnika-tanárok Egyesületével (ISZE).

Saját weboldal: -