Magyar Fuzzy Társaság

Alapítva: 1998

A társaság első megalakulása 1990-ben az ELTE-n történt, az International Fuzzy Systems Association akkori alapszabályának megfelelően mint a European Chapter tagtársasága. Alapító társelnökei Vámos Tibor és Kóczy László, főtitkára Kovács Margit voltak.

1998. január 30-án a Bánki Donát Műszaki Főiskolán tartotta újjáalakuló ülését Magyar Fuzzy Társaság néven. Az ülésen a tudományegyetemek, a műszaki egyetemek és főiskolák fuzzy, illetve azzal rokon területeken dolgozó 30 kutatója vett részt, és körülbelül ugyanennyien mentették ki magukat jelezve, hogy a jövőben részt kívánnak venni a társaság munkájában. A társaság megalakulásának egyik apropóját az International Fuzzy System Associaton (IFSA), azaz a nemzetközi fuzzy társaság új alapszabálya adta. Eszerint az IFSA-ban az egyéni tagság ez évtől megszűnik, csak a nemzeti szervezeteken keresztül lehet a társaság munkájába bekapcsolódni. A másik ok az, hogy a hazai elméleti és alkalmazott fuzzy, illetve computational intelligence kutatások nemzetközileg is jelentős szerephez jutottak, a tématerülettel foglalkozó hazai szakemberek száma már százas nagyságrendűvé vált. Kóczy László révén IFSA alelnökünk is volt, és képviselve voltunk több más jelentős társaságban is.

A Magyar Fuzzy Társaság érdeklődési köre magában foglalja mindazokat a diszciplinákat, amelyeket a "Soft Computing", "Intelligent Techniques", "Computational Intelligence" összefoglaló nevekkel illetnek. Ennélfogva működése nem korlátozódik pusztán a fuzzy logikára és a fuzzy halmazok elméletére, hanem az alábbi témákat is magában foglalja:

  • fuzzy technológiák,
  • neurális hálózatok,
  • genetikus algoritmusok,
  • a bizonytalanság modellezése,
  • hibrid rendszerek,
  • alkalmazások.

Saját weboldal: -

Elnök
Tiszteletbeli elnök
Titkár