2016. június 3-4-én huszonkettedik alkalommal kerül megrendezésre a „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia a Balatoni Múzeum, valamint a NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében.

A konferencia témakörei:

2015-ben XXI. alkalommal került megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, valamint a Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály (MMO) szervezésében. A szakmai rendezvény célja volt, hogy elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, tapasztalatcseréjét, egyes szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését.

2013-ban XIX. alkalommal kerül megrendezésre a MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN nemzetközi 

konferencia, a Kassai Műszaki Egyetem valamint az NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében.

A rendezvény időpontja:  2013. június 13-14.

A rendezvény helyszíne: Kassai Műszaki Egyetem, Kassa, http://www.tuke.sk/tuke/university

A rendezvény honlapja: http://www.multined.elfa.sk/ 

Program  

10:00-10:10  Megnyitó 

10:10-10:40  Gulyás István: M-learning 

10:40-11:10  Dr. Berke József: Interaktív kutatás 

11:10-11:40  Kiss Attila:  A podcast és ami azon túl van  

11:40-12:10  Dr. Magyar Miklós:  Multimédia az oktatásban 

12:10-12:40  Dr. Ollé János: Tanítás és tanulás digitális környezetben 

12:40-            Kötetlen szakmai beszélgetés, fogadás  

 

A konferencia tervezett témakörei:

  • A tanulási környezet technikai, technológiai változása
  • A tanulási környezet módszertani, didaktikai, andragógiai és felnőttoktatási kérdései
  • M-learning, E-learning és környezete. A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei
  • WWW alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek.
  • Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban
  • A multimédia alkalmazása a PR képzésben
  • Multimédia/Hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az oktatásban