A Titkárság az Alapszabályban rögzítettek szerint működik.

A Titkárság felelős vezetője az ügyvezető igazgató, munkáltatói jogkörrel rendelkezik az alkalmazottak fölött. Feladataikat a munkáltatótól kapott munkaköri leírásoknak megfelelően kell ellátniuk.