Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Működési Szabályzata

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (továbbiakban: NJSZT vagy Társaság) Alapszabálya alapján a Társaság módosított Működési Szabályzatát a Közgyűlés 2013. május  22-én az alábbiak szerint hagyta jóvá.