Bevezetés

Szakmánk hírnevének védelme, sőt javítása megköveteli, hogy a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) - a továbbiakban Társaság - tagjai magasrendű erkölcsi elvek szerint dolgozzanak és éljenek.

Az Etikai Kódex (EK) azokat az erkölcsi szabályokat tartalmazza, amelyeknek betartását a Társaság a tagoktól elvárja, illetve a számítástechnikai szakembereknek és a számítástechnikai eszközök rendszeres használóinak ajánlja. Az etikai normák akkor is érvényesek, ha betartásukat a társadalom nem méltányolja eléggé.