A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény - különös tekintettel annak 14. és 15. §-aira -, valamint a törvény 94. §-ának b. pontja alapján kiadott 8/1996 (I.24.) Kormányrendelet, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint a számviteli politikát úgy alakítottuk ki, hogy az éves beszámoló reális képet adjon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (továbbiakban: Társaság) vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A számviteli politika - fenti célkitűzés megvalósítása érdekében - a következő számviteli alapkoncepciókat rögzíti: