Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet

Küldetésnyilatkozat

Szervezetünk alapvető célja az informatikai kultúra terjesztése, az országos szervezet regionális képviseletében a területen élő szakemberek és az informatika iránt érdeklődők megismertetése a legkorszerűbb informatikai eredményekkel.

A Szervezet működésének koncepciója és formája

Szervezetünk különböző rendezvényeken előadások, vitaindítók, klub jellegű foglalkozások és szakmai napok rendezésével ismerteti az információtechnológia legújabb vívmányait, tájékoztat azokról a fejlesztésekről, amelyek segítenek megoldani az információs társadalom nagy kihívásait. Munkánkat éves téma-koncepció szemléletben végezzük, az éves terv összeállításánál mindig egy adott témakört határozunk meg, és az éves programot ennek jegyében készítjük el. A Szervezet éves működését az a vezetői értekezlet határozza meg, amelyen az IT fejlesztési eredmények, az éves munka értékelése, valamint a tagság érdeklődése alapján elkészítjük az éves programot. Évente négy komolyabb szakmai rendezvényünk van, amelyet számos kísérő programmal színesítünk.

Tagtoborzás

Folyamatosan nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy tagságunk létszámát növeljük, és a rendezvények érdeklődői közül minél több NJSZT tagot toborozzunk. Különösen erősen építünk a város középiskolai tanulóira és a felsőoktatás hallgatóira.

Pályázatok, tehetséggondozás

Az évente rendszeresen meghirdetett pályázatainkkal, amelyet általában az ALEXANDER Alapítvány a jövő értelmiségéért szervezettel közösen írunk ki. A pályázatok célja elsősorban a fiatalok ránevelése az informatikai szakma szeretetére, másodsorban pedig az információtechnológia jelentőségének, meghatározó szerepének felismerése.
Továbbá fontosnak tartjuk a fiatalok szakami munkába történő bevonását.

PR tevékenység

A vezetőség kiemelten fontosnak tartja a szervezet munkájának széleskörű ismertté tételét, Győr városában és a megyében betöltött szerepének és tevékenységének széleskörű nyilvánosságát. Rendezvényeinkről és programjainkról a helyi sajtóban, rádióban, a városi televízióban folyamatosan tájékoztatjuk nemcsak a tagságot, hanem az informatika iránt érdeklődőket is. Fontosnak tartjuk, hogy komolyabb rendezvényeinkről az NJSZT országos tájékoztatójában is hírt adjunk, és az elektronikus sajtó is információforrásként szolgáljon az érdeklődők számára. A programjainkkal kapcsolatos cikkek megjelennek az Internet hálózaton, és folyamatosan friss információkkal látjuk el Szervezetünk önálló honlapjait is.

Együttműködés

A Megyei Szervezet szorosan kapcsolatban van a város minden olyan intézményével, akik a munkához, a rendezvényekhez valamilyen módon hozzá tudnak járulni. Ilyen együttműködési megállapodás van az Alexander Alapítvánnyal, a Széchenyi István Egyetemmel, a Szintézis Kft-vel, Guidance Kft-vel. Ezen kívül aktív kapcsolatot tartunk a megye számos kis- es nagyvállalatával, illetve külöböző szakmai szervezetekkel is.

Elnök
Titkár