Friedler Ferenc

Előző elnök

Bemutatkozás

Friedler Ferenc a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal innovációs és általános elnökhelyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára. 1953-ban született Veszprémben, a Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezett matematikusi diplomát 1977-ben. 1990-ben kandidátusi fokozatot szerezett, majd 1995-ben az MTA doktora lett.

Tudományos tevékenységének területe a műszaki rendszerek információs folyamatainak matematikai modellezése és optimalizálása. Egyik megalapítója a P-gráf módszertannak (P-graph framework). Szerzője és társszerzője több mint 200 nemzetközi folyóiratban megjelent publikációnak, melyre több mint 1600 független hivatkozás történt. 2 szabadalmi bejegyzés fűződik nevéhez. Számos külföldi tanulmányúton vett részt, több nemzetközi együttműködés aktív részese, több európai és tengerentúli cég szakmai meghívásának tett eleget.

2015-ig a veszprémi Pannon Egyetem rektora, tanszékek, karok és doktori programok, valamint konferenciák alapítója. Tevékenységének elismeréseként több kitüntetésben és elismerésben részesült, többek között: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2003), Neumann János-díj (2007), Gábor Dénes-díj (2008), Széchenyi-díj (2010).