Sima Dezső

Tiszteletbeli elnök

Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán megkezdett, majd a drezdai Technische Universität-en befejezett egyetemi tanulmányait követően napjainkig a felsőoktatásban tevékenykedik itthon és külföldön. Oktatói munkásságának állomásai a Technische Universität Drezden, a londoni South Bank University, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, illetve jogutódja, a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kara.

Oktatási területei a számítógép architektúrák, számítástechnikai rendszerek, operációs rendszerek és az ezekkel rokon tantárgyak.

Dr. Sima Dezső magas színvonalú oktatói munkája mellett nagy hangsúlyt kap oktatás-szervezési tevékenysége. Az elmúlt két évtized alatt öt új szak kidolgozását, illetve korszerűsítését és megvalósítását vezette. Tudására és tapasztalataira igényt tartanak az országos irányelvek, koncepciók kidolgozásakor. Így részt vett a „Számítástechnikai oktatás”, az „Iskolai számítógép-program”, a „Műszaki informatika-szak képesítési követelményei”, valamint a „Felsőoktatási Informatikai Stratégia” kidolgozásában is.

Felkérésre az elmúlt öt évben 9 – pályázatok elbírálására felállított – bizottság munkájában vett részt, melyek közül kiemelkedők az OMFB pályázatok, a Programfinanszírozási pályázatok, valamint a Széchenyi Professzori Ösztöndíj pályázatok.

Dr. Sima Dezső fiatalon, 1972-ben szerezte meg a műszaki tudományok kandidátusa címet, s erre inspirálja tehetséges tanítványait is.

Témavezetőként egyetemi doktori, PhD, kandidátusi, habilitációs értekezések bírálójaként számos arra érdemes tehetséget indított el a tudományos pályán.

Egyik kezdeményezője és tevékeny résztvevője volt a hazai szakelnevezési rendszer konzisztenssé tételének, az utóbbi időben pedig – a MAB megbízásából is – tevékenyen bekapcsolódott a hazai felsőoktatási rendszer, „Bolognai folyamat”-nak megfelelő korszerűsítésének előkészítésébe. Ehhez széles körű nemzetközi szakmai tapasztalata, ismerete ad alapot.

Vendég előadóként, szakmai konferenciák résztvevőjeként, számos szakmai és tudományos egyesület tagjaként illetve vezetőjeként ismerője és tudója az új gondolatoknak, az új irányoknak.

Dr. Sima Dezső az MTA Informatikai Bizottsága tagjaként, a MAB alelnökeként, és a Főiskolai Főigazgatói Konferencia Bologna Bizottság elnökeként egyaránt fáradhatatlanul tevékenykedik a magyar felsőoktatásért. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak 1972 óta tagja, 1994–2000 között elnöke: mind e minőségében, mind pedig konkrét szakmai tevékenységében az informatika nemzetközileg ismert és elismert személyisége.

Dr. Sima Dezső oktatói, pedagógiai, szakmai-tudományos munkássága, a felsőoktatás folyamatos korszerűsítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként az NJSZT 1989-ben Tarján-emlékéremmel jutalmazta, 2005. március 15. alkalmából pedig az IHM minisztere részesítette a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben.