A Társaság által adományozott díjak

Neumann-díj: A névadójáról elnevezett díjjal a Társaság azokat ismeri el, akik szakmai tevékenységükkel kiemelkedő mértékben hozzájárultak az információs társadalom fejlődéséhez, az informatikai kultúra, tudás, készségek széleskörű elterjesztéséhez, bővüléséhez, a Társaság céljainak és küldetésének megvalósításához.
A Neumann-díj alapításának éve: 1976.

Kalmár-díj: A hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról, Kalmár László professzorról elnevezett díjjal a Társaság azok tevékenységét ismeri el, akik az informatika-tudomány fejlődéséhez kimagasló eredményekkel járultak hozzá, vagy kiemelkedő informatikai alkotások létrehozói, illetve létrejöttének közreműködői.
A Kalmár-díj 1979-től kerül kiosztásra.

Kemény János-díj: A BASIC nyelv és az időosztásos rendszerek egyik úttörőjéről, Kemény János professzorról elnevezett díjjal a Társaság azokat a személyeket ismeri el, akik az informatikához kötődően ígéretes tudományos eredményeket értek el, vagy figyelemreméltó informatikai alkotások létrehozói, illetve létrejöttének közreműködői, továbbá a díjazás évében legfeljebb a 35-ik életévüket töltik be.
A Kemény János-díj alapításának éve: 2000.

Tarján-emlékérem: A Társaság első elnökéről, a hazai számítástechnika egyik úttörőjéről elnevezett emlékéremmel a Társaság azok tevékenységét ismeri el, akik az informatika oktatásában, az informatikához köthető tehetséggondozásban vagy az informatikai ismeretek széleskörű elterjesztése terén értek el kiemelkedő eredményeket.
A Tarján-emlékérem alapításának éve: 1987.

Javaslattételi űrlap NJSZT kitüntetésekre

Díjainkról az NJSZT ITF Informatikatörténeti Adattár NJSZT50 oldalán talál további információt. Az NJSZT 50 évének elismerjeiről részletes adatok itt.