IT Biztonság letölthető tankönyv

Vizsgamentesség

ECDL és érettségi

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetnek ECDL-bizonyítványt azok, akik közismereti informatika tantárgyból valamint szakismereti informatikai alapismeretek tantárgyból közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek. Az igénylést egyénileg az érettségi vizsga dátumától számított 2 éven belül lehet benyújtani a regisztrációs lap kitöltésével, amelyhez mellékelni kell az érettségi bizonyítvány másolatát. A regisztrációs díj a mindenkori legkedvezményesebb diák-regisztrációs díj.
Az igénylés menetéről további tudnivalók: Vizsgamentesség

ECDL és OKJ

Teljes vizsgamentességet élvezők regisztrációja

2013. szeptember 1-től megszűnt az OKJ-s bizonyítványok alapján korábban igénybevehető ECDL vizsgamentesség, amennyiben az OKJ-s képzés első napja 2013. szeptember 1-jét követően volt! A vonatkozó jogszabály értelmében a 2013. szeptember 1. előtt szerzett, ill. azokra az OKJ-s bizonyítványokra, amelyeket 2013. szeptember 1. előtt indított képzésen szereztek meg, az alábbiak vonatkoznak:

Regisztrációs díj befizetése mellett teljes ECDL-vizsgamentességet élveznek a következő, OKJ szerinti szakképesítések valamelyikét 1994-ben vagy azután megszerzett hallgatók:

 • Gazdasági informatikus I.
  (OKJ 43 4 3139 13 10 01 és 54 4641 01)
 • Információrendszer-szervező
  (OKJ 47 5 3139 13 30 04 és 54 4641 02)
 • Informatikus
  (OKJ 43 5 3139 13 10 03 és 54 4641 03)
 • Számítástechnikai programozó
  (OKJ 47 5 3132 13 20 02, 47 4 3132 13 20 02 és 54 4641 04)
 • Számítástechnikai rendszerprogramozó
  (OKJ 47 5 3139 13 20 04, 47 4 3139 13 20 04 és 54 4641 05)
 • Multimédia-fejlesztő
  (OKJ 89 4 3719 11 90 06 és 54 8409 01)
 • Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens
  (OKJ 55 5423 02)

Vizsgamentességet kaphatnak azok is, akik számítógép-kezelő (-használó) szakképesítéssel rendelkeznek és a képzést az 1997/93. számú Magyar Közlönyben megjelent 16/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosított, 31/1997. (X.31.) változata értelmében kezdték meg, 2001. szeptember 1-je előtt. Ezen időpont után megkezdett OKJ-s képzésre vizsgamentesség nem adható.

 • Számítógép-kezelő (-használó)
  (OKJ 33-4641-01 és 47 131 39 13 90 03)

Vizsgamentességet kaphatnak továbbá azok is, akik szoftverüzemeltetői vagy gazdasági informatikusi II. szakképesítéssel rendelkeznek és a képzést az 1997/93. számú Magyar Közlönyben megjelent 16/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosított, 31/1997. (X.31.) változata értelmében kezdték meg, 2001. október 1-je előtt. Ezen időpont után megkezdett OKJ-s képzésre vizsgamentesség nem adható.

 • Szoftver-üzemeltető
  (OKJ 52 4641 03 és 47 4 31 39 13 20 03)
 • Gazdasági informatikus II.
  (OKJ 52 4641 02)

Az ECDL-vizsgamentességben érintett szakképesítések listája (a 2013. augusztus 31-ig érvényes OKJ-s rendszer szerinti): OKJ vizsgamentességek

Teljes vizsgamentességet élvezők számára vizsgakártyát kizárólag az NJSZT ECDL Irodája állíthat ki, a vizsgaközpont feladata ebben az esetben a hallgatók adatainak továbbítása az Iroda felé.

Az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók a következők:

 • Minden vizsgaközpont igényelhet regisztrációs lapot, amelyet a hallgató tölt ki.
 • A regisztrációs lapon kívül szükséges dokumentumok a következők: OKJ bizonyítvány másolata, a regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolás, az 1997. november 1-1998. november 1. között számítógép-kezelő (használó) illetve szoftverüzemeltetői vizsgát tett jelentkezők számára igazolás arról, hogy a vizsgát a Magyar Közlöny 1997/93. számában a 16/1994 MKM rendelet módosított, 31/1997 sz. rendeleteként közzétett, bővített tematika szerint tették le.
 • Számítógép-kezelő (-használó) OKJ-bizonyítványt 2001. szeptember 1-je, illetve szoftverüzemeltetői OKJ bizonyítványt 2001. október 1-je után szerzettek számára igazolás arról, hogy a képzést a fenti határidők előtt kezdték meg. Az igazolást az OKJ képzést végző intézmény állítja ki.
 • A dokumentumokat az átvételtől számított 3 napon belül be kell küldeni az ECDL Irodába (Bp. 1054 Báthori u. 16.).
 • A hallgatók által a vizsgaközpontnak befizetett regisztrációs díj 90%-áról az ECDL Iroda számlát küld, amelynek kiegyenlítése után az ECDL Iroda regisztrálja a bizonyítvány-várományosokat, valamint kiállítja és a megadott címre elküldi a bizonyítványt.

Amennyiben a vizsgaközpont nem kíván a "vizsgamentesek" adminisztrációjával foglalkozni, természetesen mód van a hallgatók egyéni úton történő regisztrációjára is. Ebben az esetben a vizsgaközpontok a hallgatókat az ECDL Irodához irányítják.

Részleges vizsgamentesség

OKJ-s bizonyítvány alapján egyes ECDL modulokból vizsgamentességet kaphatnak, illetve ECDL bizonyítványt igényelhetnek azok is, akik a moduláris OKJ-s rendszer szerint szerezték meg a bizonyítványukat.

 • A részleges vizsgamentességre jogosult vizsgázókat a vizsgaközpont regisztrálja.
 • Amennyiben a vizsgázó az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez szükséges további (vagyis az OKJ adott szakmai és vizsgakövetelményében nem szereplő modulokat) teljesíti, a vizsgaközpont a vizsgázó vizsgakártyáját, valamint a részleges vizsgamentességet igazoló OKJ-s bizonyítvány másolatát továbbítja az ECDL Irodának. A vizsgamentességet az ECDL Iroda a beküldött vizsgakártyán igazolja, és kiállítja az ECDL bizonyítványt.

 

Új ECDL