IT Biztonság letölthető tankönyv

Prezentácó, haladó szint

Syllabus letöltése (pdf)

 

A MODUL CÉLJA

Az AM6 Modul (Prezentáció) megköveteli a jelölttől, hogy ismerjen néhány alapvető szempontot, amelyet a bemutatók tervezése előtt és közben figyelembe kell venni. A jelöltnek hatékonyan kell tudnia alkalmazni a kezdő szintet meghaladó módon és ismeretekkel a bemutató–készítő alkalmazást, amelynek eredménye egy haladó szintű bemutató. A jelöltnek ismernie kell az alkalmazásban rejlő lehetőségeket, haladó formázási és elrendezési technikákat alkalmaznia és multimédiás effektusokat használnia. Kidolgozott diagramokat, grafikonokat kell tudnia készíteni, rajz– és képszerkesztői eszközökkel módosítania rajz objektumokat és képeket. Tudnia kell továbbá makrót rögzíteni és alkalmazni.

AM6.1 Tervezés

AM6.1.1 Hallgatóság és környezet

AM6.1.1.1 A hallgatóság létszáma, a terem mérete és a világítás figyelembe vétele a prezentáció tervezésekor, úm. szükséges-e mikrofon, projektor, háttér és szöveg kontraszt beállítása az olvashatóság érdekében.

AM6.1.1.2 A hallgatóság összetétele, a téma ismerete, mint a prezentáció tervezését befolyásoló tényezők: az üzenet közvetítése függ a kortól, képzettségtől, foglalkozástól, kulturális háttértől és meghatározza, pédául azt, szükséges-e alapvetőnek tekintett ismertek magyarázatára.

AM6.1.2 Egységesítés

AM6.1.2.1 A hallgatóság legtöbbet a képekből, ábrákból, diagramokból ért meg. A bemutató szöveges részének segítenie kell a grafikus információ értelmezését. A grafikus és szöveges információ részletességének mélységét fontos korlátozni és az érthetőséget konzisztens megjelenési felülettel kell támogatni.

AM6.1.2.2 A választott betűszín, alkalmazott színek száma különböző válaszokat válthat ki a hallgatóságból, mint például más-más érzelmi reakciót, a figyelem lehetséges elterelését a lényegi mondanivalóról a túl sok szín használat miatt. Legyünk tisztában a színvakság problémájával.

AM6.1.3 Bemutatás

AM6.1.3.1 A prezentáció bemutatásával kapcsolatos néhány lényeges tervezési koncepció, úm. a diáknak logikus rendben kell következniük egymás után, a tartalmat a rendelkezésre álló időhöz kell szabni, figyelembe kell venni azt, hogy várhatóan mennyi ideig tartható fenn a figyelem, gondosokdni kell róla, hogy az egyes diák kellő ideig legyenek láthatók.

AM6.2 Diák

AM6.2.1 Beállítás

AM6.2.1.1 Új bemutatósablon létrehozása és mentése a következő jellemzőkkel: egyéni háttérkitöltés, logo, felsorolásjelzők közti távolság.

AM6.2.1.2 Diák és teljes bemutatók összefésülése egy létező bemutatóval

AM6.2.1.3 Szövegszerkesztői vázlat hozzáadása bemutatóhoz

AM6.2.1.4 Átmenetes háttérkitöltés. anyagminta, mintázat és kép kitöltés egy vagy több diára

AM6.2.2 Export

AM6.2.2.1 Dia mentése megadott helyre gif, jpeg, bmp formátumba

AM6.3 Képek, ábrák, rajz objektumok

AM6.3.1 Manipuláció

AM6.3.1.1 Kép konvertálása rajzolt objektummá

AM6.3.1.2 Dián lévő rajz objektumok csoportosítása, csoport bontása

AM6.3.1.3 Kép, ábra, rajzolt objektum hátraküldése, előrehozása

AM6.3.1.4 Kép, ábra, rajzolt objektum pozicionálása a dián vízszintesen és/vagy függőlegesen, megadott koordináták szerint

AM6.3.1.5 Kijelölt képek, ábrák, rajzolt objektumok diához viszonyított relatív elosztása vízszintesen, ill. függőlegesen

AM6.3.1.6 Háttér grafika tiltása diára, diákra

AM6.3.2 Effektusok

AM6.3.2.1 Félig áttetsző effektus alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra

AM6.3.2.2 3D effektus alkalmazása rajzolt objektumra

AM6.3.2.3 Megadott színű árnyék alkalmazása, pozicionálása képre, ábrára, rajzolt objektumra

AM6.3.2.4 Színátmenetes háttér kitöltés, anyagminta, mintázat, kép kitöltés alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra

AM6.3.2.5 Objektum formai beállításainak másolása egy másik objektumra

AM6.3.3 Képek szerkesztése (az ebbe a csoportba tartozó feladatoknál szükséges lehet külön kép– v. fotó–szerkesztő alkalmazásra)

AM6.3.3.1 Kép színmélységének módosítása: 4 bit, 8 bit, 24 bit

AM6.3.3.2 Kép területéről való levágás és arányos újraméretezése

AM6.3.3.3 Kép forgatása, tükrözése

AM6.3.3.4 Különféle lehetséges effektusok alkalmazása egy képre, úm. inverz, blurred, sharpened, stained glass, embossed, stb.

AM6.3.3.5 Kép konvertálása szürke átmenetes és fekete-fehér formátumba

AM6.3.3.6 Kép konvertálása adott fájlformátumba, pl. bmp, gif, jpeg formátumba

AM6.4 Diagram/grafikon

AM6.4.1 Diagram/grafikon használata

AM6.4.1.1 Vegyes diagram/grafikon (vonal - oszlop) létrehozása

AM6.4.1.2 Diagram/grafikon típusának módosítása: oszloposról vegyesre (vonal – oszlop)

AM6.4.1.3 Diagram stílusának módosítása megadott nevű egyedi stílusúra. Adott adatsor típusának módosítása

AM6.4.1.4 Értéktengely (y-tengely) beosztásának módosítása: minimum, maximum érték megjelenítése, fő osztásjelölők beállítása

AM6.4.1.5 Az y-tengelyen megjelenő értékek mellett a száz, ezer és millió szavak megjelenítése az adatforrás módosítása nélkül

AM6.4.2 Folyamatábra

AM6.4.2.1 Folyamatábra rajzolása a beépített folyamatábra funkciókkal és más rajz eszközökkel

AM6.4.2.2 Folyamatábra alakzatok módosítása, törlése folyamatábrában

AM6.4.2.3 Folyamatábra alakzatok közti összekötők típusának módosítása

AM6.5 Multimédia

AM6.5.1 Hang, videó

AM6.5.1.1 Hangok hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel

AM6.5.1.2 Mozgóképek hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel

AM6.5.2 Animáció

AM6.5.2.1 Animált objektumok megjelenítése kattintásra, adott idő letelte után, automatikusan

AM6.5.2.2 Animációk sorrendjének módosítása egy dián

AM6.5.2.3 Automatikus beállítások, amelyekkel elérhető, hogy a felsorolások és rajz objektumok az animációt követően színt váltsanak

AM6.5.2.4 Diagram animálás adatsoronként, kategóriánként, elemenként

AM6.6 Bemutatók vezérlése

AM6.6.1 Vetítés irányítása

AM6.6.1.1 Diaelemekhez interakciós beállítás rendelése: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás

AM6.6.1.2 Diaelemehez rendelt interakciós beállítás módosítása: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás

AM6.6.1.3 Időzítés beállítása, törlése diaáttűnéshez

AM6.6.1.4 Bemutató lejátszásának végtelenítése, végtelenítési beállítás törlése

AM6.6.1.5 Diák továbbítása manuálisan, időzítéssel (ha van), animációkkal (ha van), animációk nélkül

AM6.6.2 Egyéni diasor

AM6.6.2.1 Egyéni diasor készítése

AM6.6.2.2 Egyéni diasor szerkesztése

AM6.6.2.3 Egyéni diasor vetítése

AM6.7 Külső adatforrások

AM6.7.1 Csatolás

AM6.7.1.1 Szöveg csatolása dokumentumból, tartomány csatolása munkalapról, táblázatkezelővel készült diagram csatolása és objektumként való megjelenítése a dián

AM6.7.1.2 Bemutatóhoz csatolt adatok frissítése, módosítása

AM6.7.1.3 Csatolt objektum konvertálása beágyazott objektummá

AM6.7.1.4 Képfájl beillesztése fájlból, kép csatolás fájlhoz

AM6.8 Makró

AM6.8.1 Rögzítés, hozzárendelés

AM6.8.1.1 Egyszerű makró rögzítése, pl. animációs hatás egy képhez vagy rajz objektum átméretezése vagy szöveg formázása

AM6.8.1.2 Makró futtatása

AM6.8.1.3 Makró hozzárendelése eszköztár egyéni ikonjához

Új ECDL