Kiosztotta éves díjait a Neumann Társaság

Laudációk

Igazi közösségi élményt, szellemi feltöltekezést jelentett kiválóan sikerült szakkonferenciánk. Reméljük, hogy a november 27-én, a SZTAKI-ban tartott konferencia hagyományt teremt. A legnagyobb izgalommal alighanem a díjakat várta mindenki.

Az idei díjazottak:

Díjazottaink
A képen balról jobbra: Beck György, Talyigás Judit, Szabó Máté, Herczeg Katalin, Horváth Zoltán, Kertészné Gérecz Eszter, Schopp Attila, Szelezsán János, Kaposi Ambrus, Benczúr András, Biró István, Szalai F. Ágnes, Szalay Imre. Alapító tagunkat, Szelezsán Jánost 85. születésnapján köszöntötte a Neumann Társaság.

Neumann-díj

A Társaság névadójának emlékét hordozó éremmel 1976 óta évente egyszer azok tevékenységét ismeri el Társaságunk, akik szakmai tevékenységükkel kiemelkedő mértékben hozzájárultak az információs társadalom fejlődéséhez, az informatikai kultúra, tudás, készségek széleskörű elterjesztéséhez, bővüléséhez, a Társaság céljainak és küldetésének megvalósításához.

2019-es év Neumann-díjasa:

Talyigás Judit.

A villamosmérnök végzettségű – később szervező szakmérnök és politológus diplomát is szerzett – szakember a Miniszterelnöki Hivatal kormány-főtanácsadójaként, a Magyar Posta Elektronikus Piactér igazgatójaként; az Magyar Távirati Iroda (MTI), átalakulása után MTVA Sajtó-és Fotóarchívumának vezetőjeként is nagymértékben hozzájárult az informatikai kultúra terjesztéséhez.

Szakmai tevékenységén meghatározó témakörként az informatika társadalmi hatásainak vizsgálata húzódik végig.

Számos könyvet, könyvrészletet írt, szerkesztett és közel száz szakmai előadást tartott konferenciákon.

Sok szakmai és civil szervezetnek tagja, vezetőségi tagja, az NJSZT-ben egyik nélkülözhetetlen munkatársként az Informatikatörténeti Fórum munkájának aktív közreműködője. Az általa 2016-ban megalakított "e-Hétköznapok" szakosztály vezetője, ahol az informatika társadalmi hatásaival foglalkozó hazai kutatók és műhelyek összefogását tekinti feladatának.

„Az én felfogásom szerint az információs társadalomra nem csak az informatikai eszközök, hanem ezen eszközök alkalmazásának módja, milyensége is jellemző. Mi több, ez utóbbiak bizonyos tekintetben fontosabbak. (…) az én életemben mindig ez volt a fő kérdés: mire, miként alkalmazzuk a számítógépet, egyáltalán azt, amit informatikának nevezünk.

Úgy gondolom, azt meg tudom mondani, hogy egy adott időszak informatikai, számítástechnikai eszközrendszere miként használható egy adott felhasználói kör számára.” - vallja magáról Talyigás Judit az E-világi beszélgetések című könyvben.

Életműdíj

Életműdíjjal Társaságunk a több évtizedes szakmai tevékenységének, kiváló eredményeinek és a Társaságért végzett munkájának elismeréseképpen jutalmazza és fejezi ki köszönetét.

2019-ben Életműdíjasunk: Dr. Benczúr András

Az idén 75 esztendős Benczúr András matematikus, az MTA doktora. Az NJSZT alelnöke volt 1994-2000 között. Kutatói, oktatói munkásságát már 40 évvel ezelőtt Kalmár-díjjal ismerte el Társaságunk.

Több neves informatikai intézet, többek között a SZTAKI és a SZÁMKI munkatársa volt, valamint 1993-tól 1998-ig a Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap (FEFA) ügyvezető elnöke. 1996-től 2010-ig az ELTE Informatikai Kar Információs Rendszerek Tanszék vezető egyetemi tanára, Széchenyi Professzori Ösztöndíjban is részesült. Pályája során többek között volt az ELTE TTK Informatikai Tanszékcsoport vezetője, az ELTE Természettudományi Kar (TTK) dékánja. az Óbudai Egyetemen a Neumann János Informatika Kar egyetemi tanára, az MTA Informatika- és Számítástudományi Bizottság titkára, elnökhelyettese, elnöke hat periódusban. 2014-től az ELTE professzor emeritusa.

Az NJSZT berkein belül alelnökként is rendkívül magas szakmai színvonalon képviselte a tehetséggondozás kérdését, a fiatal tehetségek felkarolását.

2019-ben Életműdíjasunk: Kertészné Gérecz Eszter

Kertészné Gérecz Eszter már 1964-től a KSH Számítástechnikai Laboratóriumában, az URAL-2 elektronikus számítógép gépi kódú programozásával kezdett el számítástechnikával foglalkozni.

Pályafutásának fontos állomása volt a SZÜV, az Infelor, a Számki, majd a Számalk.

A KSH Állami Számítógépes Szolgálatnál, a Központi Statisztikai Hivatalban és a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban is vezető pozíciókat töltött be, majd az Országgyűlés Hivatala informatikai főosztályának vezetője volt.

Tudását nemzetközi parlamenti projektekben, mint tanácsadó is kamatoztatja, számos állami és szakmai kitüntetés mellett 2004-ben Neumann-díjat is kapott.

Ugyanebben az évben a szakmai újságírók az Év Főinformatikusa „életmű különdíjjal” ismerték el szakmai vezetői tevékenységét.

A Neumann Társaságban is évtizedek óta aktív elismert és közismert szakember pályája a női informatikusok sikerére, tudására is felhívja a figyelmet.

2019-ben Életműdíjasunk: Kürti János

Az idén 75 éves Kürti János villamosmérnök olyan legendás hazai intézményekben dolgozott, mint Magyar Optikai Művek (MOM), a Villamos Automatika Intézet, Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (EMG).

1975-ben került bejegyzésre “Eljárás és készülék meghibásodott mágneslemez csomagok javítására” c. szabadalma. 1989-ben testvérével, dr Kürti Sándorral megalakították a KÜRT Kft-t. A javítások során szerzett tapasztalatok alapján kidolgozásra került sikeres adatmentési technológiája a hazai sikereken túl a világban is ismertté tette a céget. A Kürt cég történetét az NJSZT Informatikatörténeti Fóruma a közelmúltban dolgozta fel nagy szakmai műhelyeket bemutató sorozatában.

2009-ben a hátrányos helyzetű gyermekek nyelvoktatása segítésére fejlesztette ki a Tabello ingyenes nyelvoktató rendszert.

Az adatmentés technológiájának kidolgozásáért és gyakorlati alkalmazásáért kapott díjai: Innovációs Nagydíj (megosztott, 1994), Kalmár László-díj (1995).

Kürti János személyében az informatikai szakma társadalmi felelősséget is vállaló újítóját, feltalálóját ismerjük el.

 

Kalmár-díj

Kalmár-díjat azok a tagok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság e kitüntetése – melyet 1979 óta adományoz – Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok alapítójáról kapta a nevét.

2019-ben a Kalmár-díjat egy, a felsőoktatásban kiemelkedő sikert elért professzornak adjuk:

Prof. Dr. Horváth Zoltán

Matematika-fizika és számítástechnika szakos tanárként végzett az életét meghatározó ELTE-n, ahol egyetemi tanári kinevezését 2007-ben vette át. 2007-2010-ig az Informatikai Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese volt, ezt követően az ELTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettesi pozícióját töltötte be. 2012-től az Informatikai Kar dékánja. 2002-től a MTA Informatika- és Számítástudományi Bizottság tagja, 2007–2013 között a MTA közgyűlés választott doktori képviselője. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem díszdoktora.

Prof. Dr. Horváth Zoltán az informatika minden oldalán jelentőset alkotott és alkot ma is. Tudományos tevékenysége a számítógépes nyelvalkotásban, utánpótlás-nevelésben, tudományos iskola kiépítésében is jelentős.

Horváth Zoltánnal minden évben találkozhatunk a Neumann Társaság Nemes Tihamér- és Logo versenyeinek díjkiosztóján. Vezetői hozzáállásával nagymértékben támogatja az ELTE Informatikai Kar és a Neumann Társaság összehangolt tehetséggondozási tevékenységét.

 

Kemény János-díj

Kemény János a Dathmouth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt. A róla elnevezett díjjal 2001 óta minden évben a Társaság azokat a 35 éven aluli fiatalokat ismeri el, akik az informatikához kötődően ígéretes tudományos eredményeket értek el, vagy figyelemreméltó informatikai alkotások létrehozói, illetve létrejöttének közreműködői.

2019-ben Kemény János-díjat kap: Kaposi Ambrus

Az általános orvos és informatikus végzettségű. 34 éves szakember orvosi statisztika területén szerezte első PhD fokozatát a Semmelweis Egyetemen 2013-ban. Második PhD fokozatát 2017-ben szerezte típuselméletből az University of Nottinghamen. 2016 óta az ELTE Informatikai Karán dolgozik adjunktusként.

A típuselmélet alapvető szoftvertechnológiai és matematikai problémákra kínál megoldást: ez egy olyan formális nyelv, melyben egyszerre lehet programokat és matematikai bizonyításokat írni.

2016 óta Kaposi Ambrus kezdeményezésére az ELTE-n típuselmélet kutatószeminárium indult, ahol hallgatók, oktatók és iparban dolgozó szakemberek közösen dolgoznak.

Kaposi Ambrust kiemelkedő, innovatív tudományos tevékenysége okán ismerjük el Kemény János-díjjal.

Szintén Kemény János-díjat kap: Szabó Máté

Az idén 35 esztendős kutató eredeti végzettségét tekintve matematikus, 2009-ben diplomamunkáját az ELTE-n Lovász László témavezetésével írta. A következő két évben tudományfilozófiát hallgatott Budapesten.

Disszertációját a Carnegie Mellon University Filozófia Tanszékén védte meg, 2018-tól a Sorbonne Egyetem Institute for the History and Philosophy of Science and Technology (IHPST) kutatóintézetének posztdoktorális kutatója.

Munkásságának központi kérdése a kiszámíthatóság fogalmának történeti elemzése; ennek kapcsán kezdett el foglalkozni Kalmár László munkásságával. Később bekapcsolódott a magyar számítástechnika történetével kapcsolatos kutatásokba is.

Az informatikai örökség megőrzését egyik fő céljának tartó Neumann Társaság, mint a magyar informatikatörténet kutatásának nemzetközi tudósát ismeri el Szabó Mátét.

Tarján-emlékérem

Tarján Rezső a Társaság első elnöke, a hazai számítástechnika egyik úttörője volt. A róla elnevezett emlékéremmel 1987 óta minden évben a Társaság azok tevékenységét ismeri el, akik az informatika oktatásában, az informatikához köthető tehetséggondozásban vagy az informatikai ismeretek széleskörű elterjesztése terén értek el kiemelkedő eredményeket.

2019-ben Tarján-emlékérmet kap: Biró István

A Medicor cég egyik vezető fejlesztőjeként részt vett az akkoriban világújdonságnak számító digitális elektronikus vezérlésű röntgengenerátorok fejlesztésében és gyártásba vitelében.

1989-ben vezetésével az amerikai International Data Group (IDG) megalapította az IDG Hungary lapkiadót, amelynél ügyvezető volt 2012-ig.

 Irányította a Computerworld-Számítástechnika, a PC World, a Gamestar és több további médium kiadását. A kiadó gondozásában jött létre az iNTerNeTTo, az első általános témájú, magyar nyelvű online folyóirat.

Hosszú évek óta részt vesz az NJSZT társszervezésében megvalósuló szekszárdi Neumann verseny munkájában. A diákok világára nyitott szakemberként nagy népszerűségnek örvend a diákok, tanárok és zsűritagok körében egyaránt.

Díjával a Neumann Társaság számára, a tehetséggondozás terén végzett önkéntes munkáját is elismerjük.

Idei Tarján-emlékérmesünk: Herczeg Katalin

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár, a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Legfontosabb feladatának tekinti, hogy diákjai elsajátítsák az informatikai ismereteket: a digitális írástudást, az algoritmikus gondolkodást és az információs és kommunikációs technológiákat.

Iskolájában sajátos munkarenddel már harmadik osztálytól tanítja informatikára diákjait, a tehetségeseknek szakkört tartva készíti fel a haladóbb programozási tudnivalókra.

A LOGO Országos Számítástechnikai Verseny döntőjében minden évben az általa tanított gyerekek szerepelnek a legnagyobb számban, számtalan helyezést elérve.

A tehetségek felfedezését és fejlesztését nemcsak szaktanárként, hanem mentorként is szívügyének tartja. A tehetséggondozásban végzett, sokoldalú munkáját ismeri el Társaságunk a díjjal.

2019-ben Tarján-emlékérmet kap: Szalai F. Ágnes

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium informatikatanára.

Az óvodától a felnőttképzésig minden korosztályt tanított, tanárként a diákokra való maximális odafigyelés jellemzi.

Az NJSzT aktív tagja, a Közoktatási Szakosztály egyik megszervezője. Vezetésével alakult meg a Tehetséggondozó Szakosztály Óbudai regionális versenyközpontja. Az évek során nagy körültekintéssel szervezte és irányította itt a Logo és Nemes Tihamér versenyek, valamint az OKTV számos fordulóját.

Ezeken a versenyeken saját diákjai is nagy számban kiváló eredményekkel vesznek részt. Több Nemes Tihamér és OKTV első helyezett, olimpikon is kikerült kezei közül.

Iskolájuk vizsgaközpontként bekapcsolódott az ECDL oktatásba, ennek Szalai F. Ágnes oktatója és vezetője. Az évek során közel 2000 diák szerzett itt ECDL bizonyítványt.

A Neumann Társaság a tehetséggondozásban és a digitális kompetenciák terjesztésében végzett munkáját ismeri el a díjjal.

 

Kovács Attila-díj

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2019-ben is közösen hirdette meg az év informatikai újságírójának járó Kovács Attila-díjat.

A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet) médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.

2019-ben az Év informatikai újságírója:

Schopp Attila

Schopp Attila neve az ICT-média világában egyet jelent a szakmaisággal. Képes arra, hogy az ICT-cégek sokszor terminus technikusoktól hemzsegő üzeneteit megértse, és átfordítsa olyan formában, hogy azok érthetőek legyenek a célközönség számára. A kormányzati informatika világában is jártas, számos szakmapolitikai cikk szerzője. Írásait a szakmaiság, a nyelvi igényesség, szakmai alázat jellemzi.

Schopp Attila pályafutását az IDG Hungary újságírójaként kezdte a Computerworld magyar kiadványánál. 2003-tól a Vogel Burda Communicationnél, 2008-tól az IT-Business Publishing Kft.-nél lát el szerkesztői feladatokat.

Schopp Attila idén a Társaságunk és a BME által Neumann professzori címmel kitüntetett Dan Shechtman Nobel-díjas tudóssal készült interjúja címe kifejezi mind a világhírű professzor, mind a nagyszerű informatikai újságíró értékvilágát: „A tudománynak köszönhetően jobb világban fogunk élni