Szervezeti és támogatói tagság

Miért érdemes a Neumann Társasághoz csatlakozni, együttműködni vele, támogatni azt?

 • Több mint 50 éve létező Társaságunk neve garanciát jelent. 1968 óta Neumann János szellemiségét képviseljük Magyarországon.
  Tagjaink között az akadémikustól az általános iskolai tanárig, az ipari szereplőtől a tudományos kutatóig, a közoktatásban tanulótól az egyetemi hallgatóig, az informatikai szféra számos szereplője megtalálható és elérhető. Konferenciáink, szakosztályaink (többek között: a mesterséges intelligencia, robotika, képfeldolgozás, fuzzy, gazdaságinformatika, e-egészségügy köréből) kurrens iparági és kutatói szellemi tőkét mozgatnak meg és segítik a szereplők közötti párbeszédet.
 • Mi indítjuk útjukra a jövő Bill Gates-eit, Neumann Jánosait! Kiterjedt tehetséggondozási rendszerünk révén a legkiemelkedőbb informatikus fiatalokkal állunk kapcsolatban, köztük a nemzetközi porondon is kiválóan szereplő informatikai diákolimpikonokkal, a WRO-ra, RoboCupJuniorra készülő ifjú robotzsenikkel, mások mellett mi készítjük fel őket a nagy megmérettetésre.
 • A digitális világ GPS-eként: területi és szakmai szervezeteink révén az IT-tudományok széles skáláját kutatjuk és közvetítjük a társadalom számára, üzenetei így célba találnak.
  Az ICDL rendszeren keresztül is a digitális kompetenciák terjesztésének több mint 20 éve vezető szereplői vagyunk Magyarországon. Vizsgaközpontjaink révén a hazai oktatás (középiskolák, szakképzés, felnőttképzés) szakértői, döntéshozói és diákjai is megszólíthatóak általunk.  A világ 158 országában 16 millió ICDL diák közül a Neumann Társaság eddig több mint félmillió állampolgárt ért el.
 • Együtt feldolgozzuk cége történetét! Kerüljön be cége a magyar informatikatörténet adattárába.
  Nemzetközi színvonalú állandó kiállításunk terében, időszaki kiállítás keretében mutathatja be cége történetét, de legújabb termékeit vagy fejlesztéseit is. Múzeumunk csapatépítő találkozók méltó helyszíne is lehet.

 

Szervezeti tagság vállalkozások, intézmények számára

Szervezeti tagság az alábbi három kategóriában és feltételekkel érhető el: 

Kategória

Leírás

Éves tagdíj

Delegálható tagok száma

A

Kisvállalati tag (0-500m Ft éves nettó forgalom)

Közintézmény

150.000,- Ft

4 fő tagként megnevezhető személy

B

Középvállalati tag (500m-4mrd Ft éves nettó forgalom)

Minisztérium

250.000,- Ft

6 fő tagként megnevezhető személy

C

Nagyvállalati tag (4mrd feletti éves nettó forgalom)

500.000,- Ft

10 fő tagként megnevezhető személy

A vállalkozás/intézmény a Szervezeti Tagsági díjjal hozzájárul a  Neumann Társaság működéséhez és megfelelően megnevezett tagjai a Neumann Társaság teljes jogú tagjai.

A szervezeti tagok segítik a  Neumann Társaság munkájának finanszírozását többek közt és más támogatásokkal, támogatókkal együtt hozzájárulva

 • a társaság szakmai és területi csoportjainak, eseményeinek, életének támogatásához,
 • az NJSZT díjak (Neumann professzori díj, Kalmár László díj, stb.) méltó átadásának körülményeinek megteremtéséhez,
 • társaság aktivitásai területén előadóknak, munkabizottságok tagjainak,  kiemelkedő önkéntesek jutalmazásához,
 • szakmai ismertető előadások, ankétok, konferenciák, kiállítások, tehetséggondozó versenyek szervezési költségeihez,
 • szakmai programok, eredmények, konferenciák, pályázatok eredményeinek sokszorosított formában való kiadási költségeihez,
 • egyéb, a Társaság munkájával kapcsolatos gazdasági, szervezési feladatok megoldásához.

A szervezeti  tag jogosult:

 • megnevezett és regisztrált dolgozói a Neumann Társaság teljes jogú tagjai (a kategória szerinti létszámban),
 • a vállalat/intézmény bemutatkozás a honlapon
 • az egyesületi életre és működésére vonatkozóan a vezető testületeknek döntéseihez észrevételt, javaslatot tenni,
 • részt venni az évenkénti szervezeti és támogató tagok számára rendezett, az éves munkát és a következő terveket áttekintő alkalmon,
 • a Neumann Társaság hazai és külföldi kapcsolatrendszeréből adódó lehetőségek kihasználására, a segítséget kérni speciális, szakmai problémáinak megoldásában
 • évente egyszer szakmai anyag, felhívás kiküldése a Neumann Társaság címlistájára,
 • a Neumann Társaság felületein szakmai-tudományos cikkeket megjelentetni,
 • kedvezményes árra a Neumann Társaság szolgáltatásaira (hirdetések, helyiség igénybevétel, rendezvény szervezés, szakértő közvetítés)
 • kezdeményezni, részt venni a Neumann Társaság profiljába tartozó felmérésekben, kutatásokban és az eredményekhez való hozzájutásra.

 

Támogató tagság vállalkozások, intézmények számára

Támogató tagság az alábbi három kategóriában és feltételekkel érhető el: 

Kategória

Éves díj

Szervezeti tagsági kategória

Bronz támogató

750.000,- Ft

A

Ezüst támogató

1.500.000,- Ft

B

Arany támogató

3.000.000,- Ft

C

A támogató vállalkozás/intézmény számára a Neumann Társaság az alábbiakat biztosítja

Bronz támogató esetén

 • az „A” kategóriás szervezeti tag általi hozzájárulások és jogosultságok,
 • támogatóként megjelenés a honlap főoldalán és a Neumann Társaság által rendezett hazai központi rendezvényeken (megadott formátumú logo és roll-up megküldése esetén),
 • az Informatika Történeti Múzeum állandó kiállítás területén zártkörű, csapatépítő látogatásnak adunk helyet tárlatvezetéssel.

Ezüst támogató esetén

 • az „B” kategóriás szervezeti tag általi hozzájárulások és jogosultságok,
 • a Bronz fokozatú támogató számára biztosítottak,
 • támogatóként megjelenés az Informatika Történeti Múzeum bejáratánál és honlapján,
 • évente szakmai előadás lehetőség a Neumann Társaság éves nagy konferenciáján vagy a Közgyűlésén.

Arany támogató esetén

 • az „C” kategóriás szervezeti tag általi hozzájárulások és jogosultságok,
 • az Ezüst fokozatú támogató számára biztosítottak,
 • a honlapon bannerben való megjelenés,
 • az Informatika Történeti Múzeum állandó kiállítás területén lehetőséget biztosítunk a cég, intézmény történetét bemutató rendezvény tartására, melynek előadásait rögzítjük, és online hozzáférhetővé tesszük,
 • munkaerő keresési, hirdetési lehetőség a honlapon illetve a tagok között.

 

A Társaságnak nyújtott adományok elszámolása

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság közhasznú nonprofit szervezet, közhasznú tevékenysége adomány formájában való támogatásának elszámolását az alábbiakban részletezzük.

A társasági adó hatálya alá tartozó szervezetek esetén költségként el lehet számolni a közhasznú szervezetnek nyújtott adomány összegét, sőt, ezen felül további társasági adóalap csökkentő tételeket is érvényesíthet az adományozó.

1) A társasági adótörvényben adománynak minősül, és ezért költségként elszámolható – a közhasznú szervezet részére, a közhasznú tevékenység támogatására adott:

 • visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás, juttatás (pénzeszköz),
 • térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
 • térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

Tehát ezek az értékek csökkentik az adott évi társasági adóköteles eredményt az adományt nyújtó társaságnál.

Ennek feltétele, hogy az adomány fejében egyáltalán nem kaphat ellenszolgáltatást az adományozó (egyedüli kivétel, amit enged a jogszabály: ha az adományban részesülő szervezet a közhasznú tevékenysége során utalást tesz az adományozó nevére), valamint a felsorolt személyek sem részesülhetnek semmilyen juttatásban az adománnyal összefüggésben.

2) Az adomány költségként történő elszámolásán felül 20 %-os, illetve tartós adományozás esetén 40 %-os adóalap csökkentésre van lehetőség.
Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek szabályai alapján a közhasznú szervezetnek közhasznú célokra nyújtott támogatás nyújtása alapesetben 20 %-os társasági adóalap csökkentést tesz lehetővé az adományozónál.

A 20%-os mérték helyett 40 %-os adóalap csökkentést tud elszámolni az az adományozó cég, amely tartós adományozási szerződést köt, amelyben az adományozó vállalja, hogy a szerződéskötés évében és az azt követő három évben évente azonos vagy növekvő mértékben nyújt támogatást.

A fentiek azt jelentik, hogy az adományt nyújtó szervezetek az adomány összegének összesen 120 %-ával, illetve tartós adományozás esetén 140 %-ával tudják csökkenteni az adóalapjukat. Ez úgy adódik össze, hogy egyrészt az adomány összegét 100 %-ban el tudják számolni költségként, másrészt az adomány értékét figyelembe véve az adott év társasági adó bevallásában további 20 %-os, vagy (tartós adományozás esetén) 40 %-os adóalap csökkentést tudnak érvényesíteni.

Az adományozás technikai lebonyolítása

Az adományozási szerződés felek általi aláírása után az adomány átutalásra kerül, majd a Neumann Társaság kiállít egy olyan igazolást, amely tartalmazza az adományban részesülő kiállító és az adományozó cég megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. Az adományozó az igazolás birtokában csökkentheti a fentiek szerint az adóalapot.

A Neumann Társaság az adományozó kérése alapján átadja a közhasznúsági igazolást, illetve a kérés alapján év végén az adomány felhasználásról riportot készít.