Online tájékoztatót tartottunk az ICDL vizsgaközpontok számára

2023. február 16-án megbeszélést tartottunk az ICDL vizsgaközpontok számára. A 2023. február elsején életbe lépett változásokról, az automatikus vizsgáztatás gyakorlati kérdéseiről, illetve a névadó, Neumann János születésének 120 évfordulója kapcsán szervezett programokról, eseményekről hallhattak a résztvevők.

A tájékoztatón Társaságunk igazgatója, Szalay Imre ismertette a Neumann120 emlékévben tervezett, illetve megvalósult rendezvényeket, kiadványokat, mint például az éppen az online rendezvény előtti napokban megjelent illusztris Az idézhető Neumann János kötetet. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az informatikaoktatásában érdeklődésre tarthat számot Neumann János megkerülhetetlen, sokoldalú munkássága, éppen ezért arra biztatta a vizsgaközpontok képviselőit, hogy tanítványaikkal kapcsolódjanak be az eseményekbe.

Az ICDL nemzetközi és hazai működéséről Rákosi Szilvia főmunkatárs számolt be. Az ICDL világszerte ismert és elismert, a már több mint két évtizede megalapított rendszer állandóan megújulva követi a technikai újdonságokat. A vizsgarendszer egyre jobban tért hódít az Európán kívüli földrészeken is, így ma már 17 millió vizsgázó bizonyította digitális kompetenciáit az ICDL követelményrendszer alapján. A megmérettetés 96 százalékban már az automatikus vizsgázással történik, és általánosan elmondható, hogy vizsgák népszerűségét tekintve még mindig az úgynevezett hagyományos modulok vezetnek, így például a Szövegszerkesztés, a Számítógépes alapismeret vagy a Prezentáció.

A magyarországi ICDL tevékenységről elhangzott, hogy 527 000 fő regisztrált a rendszerbe, és a tavalyi évben az éles és a próbavizsgák száma a 27 000-et is meghaladta.  A vizsgák csaknem 90 százalékos sikerességi rátája megegyezik a nemzetközi trendekkel.

Az ICDL vizsgarendszer módosításai 2023. február 1-től léptek életbe. Ennek legfontosabb eleme az elnevezés és a logó változása, amelynek bevezetése fokozatosan már az előző évben megtörtént. Ennek megfelelően a vizsgaszabályzat előírásai szerint a vizsgaközpontoknak a honlapjukat, és mindazokat az egyéb dokumentumaikat (például a vizsgateremnél a felirat, szórólapok) is meg kell változtatniuk, ahol a logó és az elnevezés feltüntetésre kerül. Ezen kívül még lényeges változás, hogy az Elektronikus hitelesség és elektronikus aláírás modul vizsgázásának szabályai módosultak: 60 perc helyett 45 perc áll rendelkezésre a feladatok teljesítésére, valamint most már minden ICDL vizsgáztató jogosult a modul vizsgáztatására, vagyis már nem kell külön felkészítésen részt venni, mint ahogyan az eddigiekben.

A leginkább érdeklődésre számot tartó téma az ICDL felsőoktatási felvételi pontszámokba történő beszámítása volt. A 2024-es felvételi időszakban számítják majd be első alkalommal az ICDL minősítést a felvételi pontokba, egyelőre három egyetemnél: a Milton Friedman Egyetem (5 pont), az Óbudai Egyetem (25 pont) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (25-75 pont) ad plusz pontokat a felvételinél.

Az ICDL automatikus vizsgáztatáshoz alkalmazott Sophia szoftverről Kürtössy Nándor informatikus kolléga számolt be. Mint elmondta, az összes vizsgák számát tekintve csupán néhány százalékban akadtak technikai problémák a vizsgák lebonyolításakor, ezeket az ICDL Iroda munkatársai igyekeztek mihamarabb orvosolni. Külön témaként került említésre a Képszerkesztés vizsga, amelyből a múlt év végén elég sokan sikertelenül vizsgáztak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az automatikus vizsgázás a korábbi, szöveges példatár feladatai alapján történő vizsgázáshoz képest másfajta módszereket kíván, amire úgy tűnik, külön is fel kell készülni.  

 

Címke