Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója

Felhívás - Az Információs Társadalomért

Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2019. évben is közösen hirdeti meg az „Az év informatikai újságírója” díjat.

A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet) médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.

A díj a szakmai és erkölcsi elismerésen túl plakettet és 100 000 Ft pénzjutalmat is magában foglal.

 

Jelölés a díjra

Újságíró a 2019-ben közzétett művei alapján pályázhat, vagy a következők jelölhetik a díjra:

 • az újságírók szervezetei például: MAKÚSZ, MÚK, MÚOSZ, PRÚSZ
 • szakmai egyesületek és szövetségek például: a HTE, a MATISZ , az MTE, a VISZ, MPRSZ
 • szerkesztőségek, kollégák
 • a díj alapítói (NJSZT, IVSZ, Infotér) és a bíráló bizottság tagjai
 • olvasók, nézők, hallgatók
 • korábbi díjazottak.

A díjra pályázni, vagy jelölni a jelölt megnevezésével és érdemeinek rövid összefoglalójával lehet.

A jelölés határideje: 2019. október 11.

A bírálat szempontjai

A díj odaítélésekor a bíráló bizottság a pályaművek értékelésénél az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 

 • népszerűsítő hatás, különös tekintettel a digitális szakadék áthidalására,
 • tömeghatás,
 • szakszerűség,
 •  megfelelés az újságíró etikai normáknak,
 •  hitelesség,
 • minőség, szerkesztettség.

A bíráló bizottság

A díj odaítéléséről bíráló bizottság dönt, amely a kiírók képviselőiből, valamint PR-marketing és kommunikációs szakemberekből áll:

Bőgel György, professzor – CEU Business School (a bizottság elnöke)
dr. Csuday Balázs, elnökségi tag – Infotér Egyesület
Horváth Balázs, tartalom igazgató – IVSZ
Miltényi Gábor, ügyvezetőigazgató-helyettes – NJSZT
Sali Róbert, MBA, informatikus
Siska Mátyás – MPRSZ
Bolcsó Dániel, az Index Tech-Tudomány rovatának újságírója – 2018. évi díjazott

Jelölt/pályázó elérhetősége