Útmutató az ECDL távoli (online) vizsgák megtartásához

Bevezetés

Ez a dokumentum az ECDL vizsgák távoli megtartására és ellenőrzésére vonatkozó iránymutatásokat tartalmazza. Az útmutató célja: a távoli vizsgáztatás tervezésének, végrehajtásának és kezelésének támogatása oly módon, hogy az összhangban legyen az ECDL irányadó minőségbiztosítási elveivel, és az abban foglalt szabályozással. Eltérő útmutatás hiányában a hagyományos, akkreditált vizsgateremben megtartott vizsgákra vonatkozó szabályok vonatkoznak az online vizsgáztatás folyamatára is.

A távoli vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy a vizsgázó a vizsga során mindvégig online kapcsolatban legyen a vizsgáztatóval. Ehhez különböző videókonferencia eszközöket, alkalmazásokat lehet használni. A vizsga ellenőrzésének további módja a képernyőmegosztás, amely a vizsgázó munkájának ellenőrzését teszi lehetővé.

 

Az ECDL vizsgaközpont feladatai és kötelességei

Az akkreditált ECDL vizsgaközpontoknak az alábbi módon kell eljárniuk a távoli (online) vizsgáztatás során:

 • Egy időben maximum 6 vizsgázót lehet vizsgáztatni.
 • Olyan videókonferencia alkalmazást (a vizsgáztató választása szerint) kell használni, amely lehetővé teszi az összes vizsgázó megfigyelését (webkamera) és a képernyőmegosztást egyidejűleg. A folyamatok és vizsgázók követéséhez egyidejűleg több alkalmazás is használható.
 • Nagy felbontású, a vizsgázók online követésére alkalmas képernyő használata szükséges.  
 • Nagy sávszélességű internetkapcsolattal kell rendelkezni.
 • A vizsga időpontját 3 nappal a vizsga időpontja előtt be kell jelenteni az adminisztrációs rendszerbe (Adminet).
 • Minden vizsgázót előre kell értesíteni a távoli (online) vizsga követelményeivel kapcsolatos részletekről.
 • A vizsgázókat regisztrálni kell az adott vizsgamodulra legkésőbb a vizsga napján.

 

A vizsgáztató feladatai:

 • Tájékoztatja a vizsgázót a videókonferencia, képernyő megosztási alkalmazás tudnivalóiról.
 • A vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel el kell indítania a videokonferenciát. A vizsga rögzítését már ezen a ponton meg kell kezdeni, és a vizsgázók csatlakozása során a vizsgáztatónak tájékoztatnia kell erről a vizsgázókat.
 • A vizsgázó személyazonosságának azonosítása oly módon, hogy megkéri őt személyazonosságának bemutatására a webkamerába.
 • A vizsgázóktól szóban hozzájárulásukat kell kérni a kép- és hangfelvétel rögzítéshez.
 • A vizsgázót meg kell kérni, hogy a webkamera segítségével mutassa be a környezetét. Győződjön meg arról, hogy a vizsgázó egyedül van, nincs a közelében semmilyen olyan dokumentum, elektronikus eszköz (mobiltelefon, telefon, laptop, stb.) vagy bármi más, ami lehetővé tenné az estleges visszaéléseket.

 

A vizsgázó kötelezettségei

 • A vizsgafeladatok megoldására alkalmas számítógép/laptop biztosítása.
 • Nagy sávszélességű internetkapcsolat biztosítása.
 • Mikrofon és webkamera biztosítása.
 • A vizsga időpontja előtt minimum 15 perccel csatlakoznia kell a vizsgáztató által megküldött videokonferenciához.
 • A vizsga megkezdése előtt hozzá kell járulnia, hogy minőségbiztosítási okokból róla képi- és hangfelvétel készül, valamint elfogadja a távoli (online) vizsga különleges szabályait is.  
 • A vizsgázónak be kell mutatnia a személyazonosító okmányát jól láthatóan a webkamerán keresztül.
 • A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt be kell mutatni környezetét a vizsgáztató utasításai szerint.
 • Köteles megosztania a képernyőjét a vizsgáztatóval.
 • A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem hagyhatja el helyiséget.
 • A vizsgázó, ha elkészült a vizsgafeladattal, vagy letelik a vizsga ideje (45 perc), köteles késlekedés nélkül e-mailban elküldeni a vizsgáztatónak az elkészült vizsgafeladatot, válaszfájlt és minden, a vizsga során létrejövő további fájlt.

 

Távoli (online) vizsga felügyeleti protokoll

A vizsga előtt

 • Ha a vizsgáztató nem tud meggyőződni arról, hogy a vizsgázó által bemutatott környezet megfelel a követelményeknek, vagy a vizsgázó személyazonosságát nem sikerült megállapítani, akkor nem szabad folytatniuk a vizsgáztatást az adott vizsgázó esetében.
 • A vizsgáztató 15 perccel a vizsga előtt közli a vizsgázóval a videókonferencia, képernyő megosztási alkalmazás elérési adatait, és megkezdi a video rögzítését.
 • A vizsgáztató e-mail-ben elküldi a vizsgázónak az adminisztrációs rendszer (Adminet) által generált vizsgafeladatot, valamint a válaszfájl sablont, és (ha van) a munkafájlt.
 • A vizsgázót tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben valamelyik szabályt megsérti, az a vizsga azonnali sikertelenségét vonja maga után.

A vizsga alatt

 • A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem hagyhatja el azt a helyiséget, ahol megkezdte a vizsgát.
 • A vizsgázó csak az utasítások tisztázása vagy technikai probléma felmerülése esetén fordulhat a vizsgáztatóhoz.
 • A vizsgázók egymással nem kommunikálhatnak a vizsga ideje alatt.
 • Ha a videó vagy távoli felügyelet megszakad a vizsga során, akkor a vizsgázónak azonnal meg kell próbálnia újracsatlakozni. Ha az újracsatlakozás 5 percen belül nem lehetséges, a vizsgát fel kell függeszteni, és az eseményt fel kell jegyezni az online vizsgajelentésében.

A vizsga után

 • A vizsgáztató a teljes vizsgamenetet bármilyen video formátumban elmenti, és azonosíthatóan jelöli. A vizsgaközpontnak az egységes elektronikus archívumában tárolt videofelvételt az ECDL Iroda külön kérésére vagy a vizsgaközpont ellenőrzése esetén be kell tudnia mutatni.
 • A vizsgaközpont a távoli (online) vizsgáról vizsgajelentést készít, és a vizsga után 5 munkanapon belül e-mail-en elküldi az ECDL Irodának.
 • Az ECDL bizonyítvány kiállítása előtt ECDL Iroda esetenként felülvizsgálja a távoli (online) vizsgáról készített videófelvétel.