3/2019 (04.18.)

Az Elnökség a 2019. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.