4/2019 (04.18.)

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az Alapszabály javasolt módosítását és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.