A 2015. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 45 igen szavazattal elfogadta.