Fülöp Henrik

Bemutatkozás

A “digitális írástudást” egyfajta gyűjtőfogalomként értelmezzük a tradicionális tudás – számítógépes műveltség - információs műveltség szintéziseként. Segítségével egy olyan jelenséget, újfajta tudást írunk körül, amelyben a tradicionális ismereteken kívül a gondolati- és gyakorlati képességek egy sajátos köre is megjelenik. Az „információs társadalomba” való bekapcsolódás nem valósítható meg nélküle, sajnos a fejlett országokkal összehasonlítva jelentős hazánk elmaradása ezen a téren.

„A magasan képzett és alkalmazkodóképes munkaerő lesz
Európa versenyképességének és jólétének alapja a XXI. században,
és ennek legkritikusabb építőköve az információtechnológiai képzettség.”
Günter Verheugen,
az Európai Bizottság alelnöke, vállalkozáspolitikai és ipari főbiztos