Dr. Renner Gábor

Bemutatkozás

Villamosmérnök, kutatóként  dolgozott az MTA SZTAKI-ban nyugdíjazásáig. Az NJSZT Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztályának alapító elnöke. Kandidátusi disszertációját 1989-ben védte meg az informatikai tudományok témakörben. Elsősorban a számítógépes geometria, geometriai tervezés és rekonstrukció területeken ért el hazailag és nemzetközileg is kimagasló, úttörő eredményeket. Részt vett és kezdeményező szerepet játszott a Mérnöki Rekonstrukció (Reverse Engineering) magyarországi iskolájának megteremtésében, a mérési adatokból történő geometriai rekonstrukció módszereinek kutatásában és gyakorlati alkalmazásában.

Kutatási eredményeit több mint 150, nemzetközi tudományos folyóiratban vagy konferencián megjelent publikációban tette közzé, amelyre 1500-nál több nemzetközi hivatkozást kapott. Részt vesz több nemzetközi konferencia, folyóirat szerkesztőbizottságában, Széchenyi professzori ösztöndíjat kapott.

Számos hazai és külföldi ipari fejlesztési vagy egyéb alkalmazási projekt résztvevője vagy irányítója volt: így pl. NC megmunkálások tervezését végző rendszert, cipőipari, üvegköszörületi tervezőrendszert valósítottak meg, illetve legutóbb új geometriájú térdízületi protézis tervezését irányította. Úttörő szerepet játszott az első hazai CAD/CAM rendszerek kidolgozásában.

Nevéhez fűződik a számítógépes geometria és geometriai tervezés ismeretanyagának bevezetése a hazai felsőoktatásban. Kidolgozta és előadta a “Bevezetés a geometriai modellezésbe” tárgyat az ELTE-n, valamint a “CAD Technológiák” tárgyat a BME-n.