Dr. Renner Gábor

Név

Renner Gábor

Bemutatkozás

Villamosmérnök, kutatóként, tudományos főmunkatársként dolgozik az MTA SZTAKI-ban. Az NJSZT Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztályának alapító elnöke. Kandidátusi disszertációját 1989-ben védte meg az informatikai tudományok területén. Elsősorban a számítógépes geometria, geometriai tervezés és rekonstrukció területeken ért el hazailag és nemzetközileg is kimagasló, úttörő eredményeket. Részt vett és kezdeményező szerepet játszott a Mérnöki Rekonstrukció (Reverse Engineering) magyarországi iskolájának megteremtésében, a mérési adatokból történő geometriai rekonstrukció módszereinek kutatásában és gyakorlati alkalmazásában.

Kutatási eredményeit több mint száz, nemzetközi tudományos folyóiratban vagy konferencián megjelent publikációban tette közzé, amelyre 400-nál több nemzetközi hivatkozást kapott. Részt vesz több nemzetközi konferencia, folyóirat szerkesztőbizottságában, tagja az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának.

Számos hazai és külföldi ipari fejlesztési vagy egyéb alkalmazási projekt résztvevője vagy irányítója volt: így pl. NC megmunkálások tervezését végző rendszert, cipőipari, üvegköszörületi tervezőrendszert valósítottak meg, illetve legutóbb új geometriájú térdízületi protézis tervezését irányította. Úttörő szerepet játszott az első hazai CAD/CAM rendszerek kidolgozásában.

Nevéhez fűződik a számítógépes geometria és geometriai tervezés ismeretanyagának bevezetése a hazai felsőoktatásban. Kidolgozta és előadta a “Bevezetés a geometriai modellezésbe” tárgyat az ELTE-n, valamint a “CAD Technológiák” tárgyat a BME-n.