Turcsányiné Szabó Márta

Bemutatkozás

1979-ben okleveles programozó matematikusi, 1985-ben programtervező matematikusi diplomát, majd Ph.D. fokozatot szerzett az ELTE-n, ahol jelenleg docensi posztot tölt be.

Az NJSZT-n kívül tagja az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE) és alelnöke az MTA „Informatika az oktatásban” albizottságának.

1991-2001 között számítógépesrendszer-koordinátori munkakört töltött be a Nomura Értékpapír Magyarország Rt-nél.

1997-től az EUROLOGO nemzetközi tudományos bizottság elnöke. Az IFIP közoktatási és távoktatási munkabizottságainak tagja.

1984 óta foglalkozik az óvodáskorúak és sérült gyerekek számítógépes képességfejlesztésével: a KISLOGO programcsaládot ez idő óta használják a gyerekek az Eötvös Loránd Tudományegyetem óvodájában.

1997-ben létrehozta a TeaM Labort, amelynek célja az innovatív, multimédiás eszközök és módszerek alkalmazása, tanítása, kutatása és fejlesztése a hatékony tanulás és képességfejlesztés érdekében. Módszere a kreatív és alkotó környezetekben végzett nyílt végű, kísérletező és konstruktív tevékenységekre helyezi a hangsúlyt.

Az ELTE TeaM Labor aktívan részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos életben, munkacsapata hozta létre többek között a Comenius Logo 3.0 magyar verzióját, és rendezte meg a Kihívás 2002–2003 internetes játékokat.