A 2017. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 47 igen szavazattal elfogadta.