A 2018. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés 65 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.