A 2018. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 46 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.