A 2019. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 66 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.