Díjazottaink 2017

2017. november 28-án, a tizenegyedik Digitális Esélyegyenlőség konferencián (MI mit tud?), ünnepélyes keretek között került sor a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2017. évi díjainak átadására.

Képünkön: Dr. Tormási Alex, Dr. Kondorosi Károly, Zsiborás Gergő, Tamás Éva, Alföldi István, Dr. Haidegger Tamás, Dr. Friedler Ferenc, Pluhár Zsuzsa, Gombos Gergő
Képünkön: Dr. Tormási Alex, Dr. Kondorosi Károly, Zsiborás Gergő, Tamás Éva, Alföldi István, Dr. Haidegger Tamás, Dr. Friedler Ferenc, Pluhár Zsuzsa, Gombos Gergő

A díjakat Friedler Ferenc, az NJSZT elnöke és Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója adta át.

Neumann-díj

A Társaság névadójának emlékét hordozó éremmel 1976 óta évente egyszer azok tevékenységét ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában értek el jelentős eredményeket.

2017-ben Neumann-díjasunk: Dr. Kondorosi Károly.

Dr. Kondorosi Károly a mérnök informatikus képzés kialakításában, az oktatás minőségbiztosításában és folyamatos tartalmi, illetve módszertani korszerűsítésében történő közreműködéséért, több mint 45 éves iskolateremtő, kiemelkedő színvonalú, példamutató oktatói munkájáért, informatikus generációk kineveléséért részesül az elismerésben.

Dr. Kondorosi Károly 1969-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet a BME Villamosmérnöki Karán, 1969-től 2013-ig a Folyamatszabályozási Tanszék, majd a jogutód Irányítástechnika és Informatika Tanszék munkatársa. Egyetemi doktori értekezését 1979-ben védte meg, PhD fokozatot 1997-ben szerzett. 1988-tól 2011-ig vezette a tanszék Szoftver csoportját, 2007-től 2011-ig tanszékvezető helyettes. 2008-tól a mérnök informatikus szakbizottság elnöke.
Az egyik első összetett hazai számítógépes irányítástechnikai rendszer (Testvériség gázvezeték) szoftverének vezető fejlesztője 1973-78 között, az 1980-as moszkvai olimpia mátrixtábla-vezérlő rendszerének szoftverfejlesztője. Miniszteri biztosként irányította az egységes személyi okmányrendszer és a Belügyminisztérium informatikai stratégiája kidolgozását 1996-97-ben.

Az Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont igazgatóhelyetteseként, a NESSI Hungary egyik alapítójaként, számos nemzetközi és hazai kutatás és konferencia vezetőjeként az informatikai tudományok neves képviselője.

Kalmár-díj

Kalmár-díjat azok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság másik kitüntetése – melyet szintén 1976 óta adományoz – Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról kapta a nevét.

Idén Kalmár-díjat kap: Dr. Csendes Tibor.
           
Dr. Csendes Tibor egyetemi tanulmányait Szegeden, a JATE programtervező matematikus szakán végezte, 1980-ban államvizsgázott jeles eredménnyel. 1980 szeptemberétől a JATE, majd SZTE munkatársa,1985 óta a Kalmár Laboratórium tudományos munkatársa, 1993-tól a Számítógépes Optimalizálás Tanszék oktatója. 1994-től docens, 1994-97 között tanszékcsoport vezetőhelyettes. Tanszékvezető volt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Számítástechnika Tanszékén és a Számítógépes Optimalizálás Tanszéken is. 2008-tól egyetemi tanár, aki az SZTE dékánhelyetteseként, az Informatika Doktori Iskola vezetőjeként is helyt állt.
Három és fél évtizedes oktató munkája rendkívül kiterjedt, a numerikus matematikától a globális optimalizálásig. Számos díja közül kiemeljük, hogy az Év informatikai oktatója 2007-ben és Mestertanár aranyérmet kapott 2009-ben.
1998-ban Széchenyi Professzori ösztöndíjat, 2002-ben Széchenyi-ösztöndíjat kapott, számos külföldi egyetemen is kutatott.
Csendes Tibor az MTA doktora, a magyar tudományos élet kiemelkedő képviselője, amit számtalan publikációja és az azokra való, ezernyi hivatkozás is bizonyít.

2017-ben Kalmár-díjat kap: Dr. Haidegger Tamás.

Dr. Haidegger Tamás az Óbudai Egyetem Biomatika Intézetének egyetemi docense, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ alá tartozó Bejczy Antal iRobottechnikai Központ igazgatóhelyettese. Kutatási projektjei a robotsebészet, űrtávsebészet irányítási problémáin túlmenően az orvosbiológia több területét érintik. Több mint 165 tudományos publikáció szerzője, független hivatkozásainak száma 500 fölött van, számos nemzetközi konferencia és egyetem meghívott előadója, többszörös TEDx felkért előadó, diákjai az elmúlt években több robotikai versenyen is díjat nyertek.
Vezetésével az Óbudai Egyetem csatlakozott a DVRK kutatási programhoz, amely révén az országban egyedülálló módon egy Da Vinci sebészrobothoz jutott a BARK központ, valamint hozzáférést kaptak a robot kutatási interfészéhez is, amelyre összesen 25 másik intézetben van példa a világon.
Évek óta vezetőségi tisztséget tölt be számos nemzetközi robotikai kezdeményezésben, új nemzetközi robotikai szabványok kidolgozásában is dolgozik.
Tagja az Egyetemi Innovációs Tanácsnak, világszinten egyedülálló blogot vezet 10 éve sebészrobotika témában.

Kemény János-díj

Kemény János-díj a 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai alkotó- és publikációs tevékenységük alapján. Alapítás éve: 2000. Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt.

2017-ben Kemény János-díjat kap: Dr. Tormási Alex

Tormási Alex 1985-ben született, 2005-től 2008-ig a Széchenyi Egyetem Informatika tanszékének demonstrátora volt, Mérnök informatikus BSc végzettséget szerzett. MSc diplomát 2010-ben, PhD-fokozatot idén szerzett az intézménynél. Már mesterszakos tanulmányai alatt az egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszékének óraadója volt. Később tanszéki mérnökként, majd tanársegédként tartott számos órát az egyetemen, ahol idén szeptembertől adjunktus.
2013-tól aktívan részt vett a Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszékének Erasmus hallgatók számára nyújtott programjaiban, angol nyelven oktatott intelligens rendszerek és szakértői rendszerek tárgyakat. Segített a Várnai Műszaki Egyetem Automatizálási Tanszékével való aktív kapcsolat kiépítésében is.
Tormási Alex széleskörű, nemzetközi tudományos közéleti tevékenységet folytat, az elmúlt öt évben hat nemzetközi publikációs díjban és ösztöndíjban részesült.

2017-ben Kemény János-díjban részesül: Gombos Gergő

Gombos Gergő 1986-ban született, 2012-ben szerzett Programtervező Informatikus MSc diplomát az ELTE-n. 2015-ben végzett az ELTE doktori iskolájában. Doktori dolgozata a szemantikus web és a felhőrendszerek kapcsolatával foglalkozik. 2015 óta az ELTE IK Információs Rendszer Tanszék tanársegédje.
Oktatási és kutatási területei a legaktuálisabb területei az informatikának, úgy mint a szemantikus web technológiák, a felhő és Big Data architektúrák, NoSQL adatbázisok, adattudományi elemzések, számítógépes és közösségi hálózatok.
E témákról kurzusokat tart, új, népszerű órákat is kidolgozott. Tudáskezelő rendszerek hallgatói projektlabort vezet, nyári egyetemi képzéseket tart, rendszeres előadó a marosvásárhelyi Sapientia Egyetemen és a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen is.
Aktív kutató és publikációs tevékenységét az Informatikai Kar Fiatal Kutatók Díjával értékelték 2017-ben, s ugyancsak idén elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program 5 hónapos ösztöndíját.
Tudását aktívan használja nemzetközi és hazai projektekben, hálózati mérési eszközök, felhőszoftver fejlesztésében és más, fontos informatikai munkákban.

Tarján-emlékérem

Tarján-emlékérmet azoknak adományoz Társaságunk, akik a számítástechnika oktatásában, népszerűsítésében mutattak kiemelkedő teljesítményt. A díj alapítási éve: 1987. Tarján Rezső a Társaság első elnöke volt, és az elektronika egyik vezető személyiségének számít.

2017-ben Tarján-emlékérmet kap: Pluhár Zsuzsa

Pluhár Zsuzsa 1998-ban végzett informatikatanárként az ELTE-n német nyelvű specializációval, majd gimnáziumi tanárként és programozó projekt menedzserként is tevékenykedett. 2001 óta az ELTE Informatikai Kar tanársegédje, 2012 óta a Szegedi Tudományegyetem doktorandusza is. Kutatási területe az informatikai gondolkodás fejlesztése a programozás, robotika és problémamegoldás területén.
Az ELTE T@T labor tagjaként több konferencia megszervezésében vett részt és folyamatosan aktív résztvevője az összes nyílt napnak, amikor fiatalok számára tart az informatikát népszerűsítő foglalkozásokat.
Számos futó projekt aktív részese volt, valamint 2011 óta vezetésével került Magyarországra a Bebra verseny e-HÓD adaptációja, amely hatalmas sikerrel terjedt el hazánkban. 2016-ban 168 iskolából 18046 diák küldött be válaszokat a versenyen.
Pluhár Zsuzsa 2015 óta az NJSZT Közoktatási Szakosztály elnöke, e feladatköre révén az informatikai gondolkodás népszerűsítése érdekében végzett munkáját még szélesebb körben fejti ki és von be fiatalokat a munkájába.

Idén Tarján-emlékéremben részesül: Tamás Éva

Tamás Éva 2002-ben megalapította - és azóta is folyamatosan kiadja - az egészségügyi szakemberek, orvosok és informatikusok mindennapi munkáját segítő IME (Interdiszciplináris Magyar Egészségügy) tudományos szaklapot, melynek lapigazgatója. Az egészségügyi média kiemelkedő alakjaként 20 éve tevékenykedik az egészségügyi informatikában. Szívügye a korszerű számítástechnikai eljárások oktatása és széleskörű elterjesztése a betegellátásban. Lapjában 2002-ben elsőként - és máig egyetlenként – külön Infokommunikációs rovatot indított, amelyben hónapról-hónapra jelentek meg az egészségügyi informatika aktualitásai. A kezdetektől fogva szoros együttműködés van a szaklap és az NJSZT között, ami számos nagyjelentőségű szakcikk megjelenését eredményezte. A számítástechnikai fejlesztésekre, a képalkotó diagnosztikák robbanásszerű fejlődésére érzékenyen reagálva 15 éve rendszeresen szervez az NJSZT Orvosbiológiai szakosztályának bevonásával szakmai konferenciákat. A nagy sikerű Infokommunikációs konferenciák előadásain - melyet számos alkalommal az NJSZT szakemberei tartottak - nagyon sok ágazati informatikus első kézből kapott tájékoztatást az egészségügyi informatika legfrissebb híreiről, szakmai újdonságairól.
Tamás Éva elismerésre méltó elkötelezettségével és közszolgálatinak tekinthető szakmai munkájával hosszú évek óta hozzájárul az egészségügyi informatika területén az új ismeretek elterjesztéséhez, illetve a számítástechnikai oktatás, a gyógyítás és ápolás színvonalának emeléséhez

Kovács Attila-díj – az Év informatikai újságírója

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2017-ben is közösen hirdetette meg az év informatikai újságírójának járó Kovács Attila-díjat.

A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet) médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.

A díjat Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója és Varga Veronika, az IVSZ PR-menedzsere adta át.

2017-ben Év informatikai újságírója – Kovács Attila-díjat kap: Zsiborás Gergő

Zsiborás Gergő az innovatív vállalkozások, startupok hazai egyik legnagyobb ismerője, szakértője a magyar médiapiacon, aki első kézből prezentálja a legfrissebb híreket, fordulatokat, személyes és intenzív kapcsolatot ápol a hazai startup szcénában dolgozó fontos alapítókkal, befektetőkkel, szakemberekkel. Írásaiban és rendezvények szerkesztésében is jól látható az alaposság, ami a munkáját jellemzi, soha nem fél mélységében megismerni egy témát, utánajárni és feltenni a nehéz kérdéseket is. A Jeremie tőkealapok rossz felhasználását, ezzel kapcsolatos visszaéléseket több cikkből álló sorozatban tárta fel, bemutatva a startup világ fényes mellett az árnyoldalát is.

Jelenleg már ötödik éve a Forbes magyarországi kiadásának újságírója, az idei évtől már főmunkatárs, vezető szerkesztő beosztásban. Korábban a Privátbankár szerzőjeként dolgozott szintén több mint 5 éven keresztül, már ott is a kkv szektor, befektetői piac, vállalkozásfejlesztés és makrogazdaság témáit tárta fel nagy alapossággal az olvasók számára. Tanulmányait többek között az ELTE tömegkommunikáció szakán végezte. Nem utolsó sorban pedig két gyermek édesapja, akik közül a kisebb éppen a napokban született.

 

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!