Közösségek közössége

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) szakmai szempontból 2017-ben is eredményes évet zárt. Erről tanúskodnak központi eseményeink, mint a teltházas DE! konferencia és központi projektjeink, például az IT biztonság égető kérdésére is kiterjedő, korszerű digitális írástudás terjesztése vagy akár a múlt értékeit bemutató kiállításaink a világszínvonalú NJSZT ITK-hoz kapcsolódóan. De tudományos civil szervezetünkben az IKT-tudományok legkülönbözőbb területein egy sor további érdekes és az egész ország számára is fontos program zajlott és zajlik. Erre kívánjuk felhívni a figyelmet áttekintő cikkünkben.

Szakmai közösségeink között több évtizede működőek és újonnan létrejöttek egyaránt találhatóak. Az újak közé tartozik az  IT-cégek és intézmények szinergiáira építő CreativIT közösség, amely nyári tábort szervezett, a Szegedi Tudományegyetem szakmai napi kerekasztalán vett részt a Szent-Györgyi Albert Agorában és jelen volt a több mint félezer főt megmozgató TágasTér fesztiválon is. Idén még nagyobb hangsúlyt fektetnek a fiatalok megszólítására, a tanárok motiválására, képzésére.

Szintén új közösségünk az E-hétköznapok szakosztály, amely októberben Influencerek az e-hétköznapokban címmel tartott előadássorozatot és workshopot a Műszaki Egyetemen. A programon a fiatalok által széles körben használt és nézett események kialakulását és hatásait mutatták be sokoldalúan. A szakosztály idén többek között a gamifikációról, a celebkultúráról és még egy sor friss témáról tervez eseményt.

E-szolgáltatások minősége szakmai közösségünk a Pécsi Tudományegyetemen a HCI-ről, mint az ember-gép kapcsolat mesterséges nyelvéről, a Soproni Egyetemen a professzionális és populáris felhasználói igényekről tartott előadást. Az ELTE Computeralgebra Tanszékén szakosztályi workshopokkal és egyetemi előadással járult hozzá az egyetemi ismeretterjesztéshez. Idén – szorosan együttműködve az E-hétköznapok csapatával – tavasszal és ősszel is budapesti konferencia megtartására készülnek.

Fontos társadalmi küldetést vállalt Fogyatékkal Élőket Támogató Szakmai Közösségünk, amely érzékenyítő tudásbázist épít, számos konferencia részvétellel bizonyítja aktivitását és a Publika Magyar Könyvtári Körrel tartott közös rendezvényt a fogyatékkal élők, a könyvtár és az informatika kapcsolatáról. Szakmai eszmecseréiket idén is folytatják és videointerjúkat készítenek fogyatékkal élőkkel.

Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórumunk (GIKOF) a gazdaságinformatikai szakokat vezető egyetemek együttműködésével fiatal tehetségeket támogat, Győrött minikonferenciát is szervezett számukra. Folyóiratot ad ki és saját honlapot fejleszt és a Soproni Egyetemen ismét nagy sikerrel tartotta meg OGIK Gazdaságinformatikai Konferenciáját. A komoly tudományos tevékenységet folytató szakmai közösség Laxenburgtól Sanghajig részt vesz a nemzetközi tudományos vérkeringésben. Idén is sűrű a programjuk – és nem feledkeznek meg a tehetséggondozásról sem.

GRAFGEO – azaz Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztályunk csapata Lyonban tartott előadást az Eurographics konferenciáján és képviseltette magát az NJSZT KÉPAF konferencián (Szováta) és a Műegyetemen tartott WAIT 2018 workshopon is. A közösség már a 9. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferenciára készül, amit az MTA SZTAKI-ban tartanak márciusban.

A HCI&DfA – Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztály Gamification tervezése és gyakorlati felhasználása készségfejlesztésre címmel tartott Veszprémben konferenciát, idén pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Pannon Egyetemen is workshopokra, konferenciára készülnek.

Humán Mechanikai szakmai közösségünk egy Európában egyedülálló mozgásvizsgáló laboratóriumot működtet és tett mobillá, valamint elektronikus jegyzeteket és tananyagokat készít fogyatékkal élők oktatására.

IKON szakosztályunk elsődleges célja informatikát tanuló egyetemi hallgatók oktatásának, szakmai- és társadalmi életének támogatása. Ennek megfelelően egyetemisták részvételét támogatták az Info Éra és INFODIDACT konferenciákon, melyeken saját szekciót vezetnek. Az ott elhangzott, izgalmas témákból TDK dolgozatok készülnek. A szakosztály körébe tartozó diákok a Nemes Tihamér OITV, az Informatika OKTV, a Logo OSZTV felügyeletébe és javításába, a Play&Think tábor lebonyolításába is bekapcsolódtak. Hasonló aktivitásra és szakkör szervezésére készülnek idén is.

Informatikatörténeti Fórumunk a 30 éves Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról és a 60 éves Magyar Televízióról, valamint a MorphoLogic cégről és a magyar számítógépes nyelvészet történetéről szervezett konferenciákat, melyek előadásait rögzíti és elérhetővé teszi. A Kutor László által rendezett IT Evolúció állandó kiállításhoz is számos programot szerveztek az Óbudai Egyetemen. A múlt értékeinek megőrzésében szerepet vállaló szakosztály külön projektet vezet Informatikatörténeti Adattár néven: az NJSZT jelentős anyagi és szellemi szerepvállalásával és önkéntesek munkájával épülő adatbázis egyre fontosabb forrása az informatikatörténet kutatóinak. E munkáikat idén is folytatják, konferenciáik sorában a következő az 50 éve indított Egységes Számítógép Rendszerről (ESZR) emlékezik meg.

Közoktatási Szakosztályunk gyönyörű szemléző webfolyóiratot ad ki Ponticulus címmel, valamint nagy népszerűségű informatikai versenyt bonyolít le HÓD néven. A kódolás világát népszerűsíti a remek brit készletet, a Micro:bitet vándoroltató új projektjük is. A szakosztály idén is megHÓDítja a biteket, s a kódolás mellett a robotika népszerűsítését is segíti: egy új robot vásárlásával és bemutatásával.

A szintén szakmai közösségünkként működő Magyar Fuzzy Társaság Portugáliában képviseltette magát az ESCIM 2017 konferencián, idén is több nemzetközi eszmecserében vesznek részt.

Mesterséges Intelligencia szakosztályunk Szegeden szervezte meg a XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát – és a sorozatot idén is folytatták.

Patinás Orvos-biológiai Szakosztályunk egész évben 80-150 fős közösséget megmozgató, színvonalas tanácskozásokat szervezett többek között az e-Recept bevezetéséről, az egészségügyi rendszerek adatbiztonságáról, az orvosi robotika perspektíváiról, a Biofeedback alapú mobil rendszerekről, a kardiológiai regiszterekről – s olyan nagy rendezvényeket szervez, mint a Fieszta és a Neumann Kollokvium (2017-ben a XXX.!). Hagyományaihoz méltó módon idén is pezsgő programokkal várja az érdeklődőket.

Robotika Szakosztályunk közössége komoly szakmai segítséggel járult hozzá az NJSZT MI és a Robot című időszaki kiállításához, amely a robotika történetét és jelenkori tematikáit mutatta be az NJSZT Informatika Történeti Kiállításában. A MI és a Robot kiállítás kiváltotta az országos sajtó érdeklődését, az év kiemelkedő informatikai tárlata volt, amely kedvet csinált a robotok világához.

A Szoftverminőség Menedzselése Szakosztály a nemzetközi szakmai közéletben vesz részt: az ostravai (Csehország) EuroSPI konferencián képviselte hazánkat és idén Spanyolországban készül a következő konferenciára, valamint az IFIP TC2 éves meetingjén jelenik meg.

Tehetséggondozási Szakosztályunk 2017-ben is több ezer tanuló versenyélményéről gondoskodott: csak a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Versenyen – Informatika OKTV -  3475 tanuló vett részt a 2016/17-es tanévben, köztük 876 határon túli magyar diák. A 2017/18-as tanévben a szakosztály már Nemes Tihamér Online Programozási Versenyt is indított.

A Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen közel kétezer diák indult. A versenyt korszerűsítik, immár a Scratch és Python programozási nyelvek is használhatóak. A szakosztály 2017-ben is nagy sikerrel rendezte meg a szekszárdi Neumann Versenyt – és az alapító, Kovács Győző szellemében folytatják a szériát 2018-ban is. Az NJSZT tehetséggondozási rendszerének sikere az is, hogy kiemelkedően szerepelt a magyar csapat a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián, ahogy a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián, az Európai Junior Informatikai Diákolimpián is és a diákok felkészültsége érződik az Informatikai Diákolimpiai Válogatóversenyen is. A Teheránban rendezett Nemzetközi Informatikai Diákolimpiáról korábban holnapunkon is beszámoltunk.

Térinformatika Szakosztályunk folyamatosan részt vesz a Smart City programokban, többek között Baján, Kiskőrösön, Akasztón és Csengődön, továbbá kísérleti jelleggel adatvédelmi tájékoztató fórumot tartott – GDPR és IT adatbiztonság – vállalkozásoknak, önkormányzatoknak.

Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztályunk Magyarországi Web Konferenciára készül, Weblabor portált üzemeltet, tagjai részt vettek a VII. Információs Társadalom Parlamentje konferencián, idén pedig a minőségbiztosítás és a tehetséggondozás területén is hangsúlyosabb megjelenésre készülnek.

Mint ebből az összeállításból is kiderült, szakosztályaink számos hozzáadott értékkel segítik küldetésünk teljesítését. Együtt őrizzük meg a múltat, együtt alkalmazkodunk a jelenhez és közösen befolyásoljuk a jövőt.