A digitális írástudás a kiemelkedés feltétele. ECDL a határon túl

A napokban beszámoltunk róla, hogy az NJSZT által bevezetett két modul is Best Practice (Legjobb Gyakorlat)-díjat nyert a 100 országot felsorakoztató nemzetközi ECDL-mezőnyben. Magyarország tehát példát mutat legjobb gyakorlatokból.

A kiváló megoldásokat mi is figyeljük, s különösen érdekesek a – szigorú minőségbiztosítási követelményeinknek megfelelő és még azon túl is a legjobbat nyújtó – vizsgaközpontok. Tanuljunk azoktól, akiktől tanulni érdemes!

Az NJSZT – az ECDL hazai vezető szervezeteként – Magyarországon 229 vizsgaközponttal áll napi kapcsolatban. A vizsgaközpontok jubileumi, 20. fórumát áprilisban tartottuk, ott is lehetőséget adtunk a hazai legjobb gyakorlatok bemutatására.

Sorozatunk első részében a szolnoki Karakter Kft. munkáját mutattuk be. Most egy magyar, de határon túli vizsgaközpontot mutatunk be. A kárpátaljai Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat – amely 2001 óta működik vizsgaközpontként – alapvetően egy szociális intézmény és így a társadalmi igényekre kiemelten odafigyelő szervezet. Makuk János kapcsolattartó nagyon elkötelezett az ECDL iránt, ő mesélt a kezdetekről.

Elmondása szerint az informatikaoktatás igénye merült fel először, esténként-éjszakánként raktak össze pénztárgépként használt, kiszuperált PC-kből egy kis géptermet. Látva, hogy az önkormányzatoknál és iskoláknál mennyire nincs digitális írástudás a régióban, a maguk módján próbáltak változtatni. De hamar felfigyeltek a nemzetközi életben is elfogadott ECDL lehetőségeire.

A digitális írástudás a kiemelkedés feltétele. ECDL a határon túl

Van egy dátum, amely a világon sok mindent megváltoztatott.  A sors fintora, hogy épp aznap – 2001. szeptember 11-én – kapták meg az ECDL vizsgaközponti minősítést és oklevelet, amelyre máig nagyon büszkék. Eleinte nagyon szerény technikai körülmények között dolgoztak – de ebből kihozták a maximumot: egy központi szervert kezdtek el működtetni, melyhez lényegében terminálként csatlakoznak a – gyakran régi és nem túl jó minőségű – PC-k.

Együttműködési megállapodást kötöttek a környék egyházi iskoláival, kihelyezett oktatást szerveztek pedagógusok számára. Az ECDL mellett a Logo oktatását is meghonosították a tehetséggondozás jegyében. A vizsgaközpont ösztönzésére a tantervbe is bekerült egy sor kérdés az ECDL modulok tartalmából.

Sikerült szponzort találniuk arra, hogy egyes akciók keretében ingyenesen szerezhessenek oklevelet a tehetséges diákok. Ezek az anyagi lehetőségek kimerültek, de vannak pozitív fejlemények is. Új, multifunkcionális vizsgaközponti termet alakítottak ki múlt évben. A korábbi tapasztalatokra építve („nagygépes” környezet), de már korszerűbb körülmények között dolgoznak.

A digitális írástudás a kiemelkedés feltétele. ECDL a határon túl

Rákosi Szilvia, az NJSZT főmunkatársa sok éve kapcsolatban van a beregszászi kollégákkal. Munkájukat így jellemzi: „A vizsgaközpont hosszú évekig igazán nehéz körülmények között működött, de ennek ellenére töretlenül és folyamatosan vizsgáztatnak. A digitális írástudást valóban a kiemelkedés egyik feltételének tartják, és nem elsősorban az üzletet látják a képzésben, vizsgáztatásban, hanem a szociális segítség részének tartják. Ez az eredmény elsősorban Makuk János elnök nevéhez fűződik, aki fiatalemberként kezdte ezt a munkát, és aki meggyőződéssel, kitartással több mint másfél évtizede az ECDL zászlóshajója Ukrajnában a magyarajkúak számára.”

A vizsgaközpont oldala: http://malta.uz.ua/