Adaptív tréning – alkalmazkodva a korhoz

Az adaptív tanulási, tanítási módszert használják a korszerű e-learning tananyagokban is

Napjainkban az oktatási megközelítéseket nagyban befolyásolja az információs- és kommunikációs technológia gyors fejlődése. A hagyományos oktatási technológiákat felváltja az e-tanulás. Annak ellenére, hogy jelenleg sok e-learning-rendszer létezik a világhálón, ezek általában ugyanazokkal a módszerekkel vezetik végig a hallgatókat egy tananyag elsajátításán, az egyéni különbségek figyelembevétele nélkül. Az informatikai lehetőségek azonban már a személyre szabott oktatást is egyre inkább lehetővé teszik, ennek sikeres használata nagyban függ attól, hogy pontosan meghatározzuk az adott tanuló vagy tanulócsoport jellemzőit, majd meghatározzuk, hogyan lehet felhasználni az információkat a tanulók tanulásának javítása érdekében. Erre törekedünk az ICDL-ben is.

Hogyan lehet felhasználni az információkat a diákok tanulásának javítása érdekében? Az adaptív e-learning-rendszerek adnak választ erre a kérdésre, az adaptív tanulási rendszer képes arra, hogy információkat gyűjtsön tanulási céljairól, preferenciáiról és ismereteiről, és azokat felhasználja annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a hallgató igényeihez

Intelligens korrepetálás

Az Eszterházy Károly Főiskola honlapján található tanulmány szerint az adaptivitás fogalma a változás-reflexió-tanulás-innováció fogalmak dinamikus kölcsönhatásaként értelmezhető.

Az adaptív tanulás/tanítás vagy intelligens korrepetálás a mesterséges intelligenciával is összefüggésben a 1970-es években vált egyre népszerűvé, akkor, amikor már úgy gondolkodtak, hogy a számítógép valamikor majd képes lesz arra, hogy elérje az emberi alkalmazkodóképességet.

Az adaptív tanulás, más néven adaptív tanítás, egy olyan oktatási módszer, amely számítógépes algoritmusokat, valamint mesterséges intelligenciát használ a tanulóval való interakció megszervezésére, és személyre szabott erőforrások és tanulási tevékenységek biztosítására az egyes tanulók egyedi igényeinek kielégítésére.” (Forrás: Andreas Kaplan, Higher Education at the Crossroads of Disruption: The University of the 21st Century)

A folyamatosan változó termelési igényeknek és technikai változásoknak való megfelelés érdekében tömeges és hatékony képzésekre van szükség. A személyre szabott tanulás pedig hagyományos tanteremben folyó vagy távoktatási módszerekkel nagy tömegek számára nem oldható meg. Az adaptív tanulási rendszerekkel bármennyi fő bevonható az oktatásban, és ezek ráadásul arra törekszenek, hogy a tanulót a passzív befogadás helyett aktív közreműködővé tegyék az oktatási folyamatban.

Itt a jövő: elektronikus könyv és munkafüzet

Az adaptív tanulási rendszerek lényege, hogy személyre szabottan képesek elemezni a tanuló képzettségi szintjét (CAT – computerized adaptive testing), és ennek alapján adják fel a tanuló szintjének megfelelő kérdéseket, gyakorlatokat, majd a folyamat végén értékelik az elért haladási szintet is.

Sophia adaptív tréning eredményközlő
ICDL Sophia eredményközlő 

Az adaptív oktató rendszer tulajdonképpen egy olyan elektronikus könyv és munkafüzet egyben, amit egy „digitális tanár” egészít ki, aki kijavítja a megoldott feladatainkat, értékelést ad a teljesítményünkről, és ha kérjük, javaslatot ad, hogy mit olvassunk el, mit nézzünk meg, milyen feladatot oldjunk meg a következő lépésben ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban tanulhassuk meg a tananyagot. Javaslatait olyan szándékkal állítja össze, hogy a következő lépés se túl könnyű, se túl nehéz ne legyen számunkra, így biztosítva az élvezetes, hatékony tanulást.

Az adaptív értékelés az adaptivitás egyik leggyakoribb formája. Az értékelések adaptívak, ha a kérdések megváltoznak a hallgató által az előző tételekre adott válaszok alapján. Ha egy diák helyesen válaszol egy kérdésre, a következő kérdés ugyanazon a szinten lesz, vagy nagyobb kihívást jelent. Az adaptív rendszereket később érdemes abba az irányba fejleszteni, hogy amikor egy hallgató helytelenül válaszol, a következő kérdés ugyanazon a szinten lesz, vagy kevésbé jelent kihívást. Az értékelés mindaddig folytatódik, amíg vagy az összes normát el nem érték, vagy a rendszer megtanulja a hallgató gyengeségét – ezáltal befolyásolja az oktatást.

Adaptív tréning az ICDL-ben

Az adaptivitás trendjébe illeszkedik a hazai ICDL vizsgarendszerben, a Sophiában bevezetett 3 lépcsős, szintfelmérővel egybekötött, az alapvető irodai informatikai készségeket gyakoroltató modul. Az adaptív tréning 3 lépcsője úgy van kialakítva, hogy segítse a felhasználót saját, aktuális digitális kompetenciáinak felmérésében, a hiányosságainak gyakoroltatásával pedig meg is tanítsa azokat.

A szintlépcsők a következők:

  • Az első lépcső egy szintfelmérő tesztet tartalmaz, amely felméri a felhasználó aktuális tudásszintjét. Az adaptív tréning megmutatja a szintfelmérő során ejtett hibákat, egy-egy lehetséges megoldással együtt.
  • A következő, második fázisban a felhasználó csak azokat a részfeladatokat kapja meg, amelyeket a szintfelmérés során hibásan válaszolt meg, és egészen addig próbálgathatja a megoldásokat, míg helyesen meg nem oldja azokat. Ebben a fázisban az adaptív tréning segítséget is ad ehhez, tehát a felhasználónak nem magától kell rájönnie arra, hogy mit kell csinálnia a helyes megoldáshoz.
  • A harmadik, egyben utolsó fázisban a rendszer szintén egy teszt formájában újra felméri a digitális kompetenciákat, majd kiértékeli az eredményt és azt is megmutatja, mennyit fejlődött a felhasználó az első fázis óta. A fázisok között bármikor megszakítható a tréning, s ugyanonnan folytatható a következő alkalommal. 

Az Sophia Adaptive tréning azoknak is ajánlható, akik a digitális készségeiket, a DigKomp szerinti tudásukat szeretnék felmérni, és a meglévő hiányosságokat gyakoroltatni. Úgy gondoljuk, hogy a digitális írástudást egyre testre szabottabban, mobilabban használhatóan támogató rendszerünk fontos lépés, hogy az ICDL a korszerű tudást korszerű módszertannal juttassa el mindenkihez. Az adaptív tréning módszere pedig a pedagógia, tanulás, szellemi fejlesztés számos ágában lehet hasznos az ICDL-en túl is. A tapasztalatainkat, ötleteinket kész vagyunk átadni az érdeklődőknek!

 

Köszönjük az LSI Alapítvány és a United Way Magyarország támogatását!

LSI Alapítvány     United Way logo   

Címke