A 2015. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 45 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el.

A 2014. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag, 46 igen szavazattal elfogadta.

A közgyűlés egy tartózkodás mellet fogadta az NJSZT egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályát, a Társaság a 2013. évi V. törvény hatálya alatt működik tovább.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szakmai- és Területi Szervezetek működésének megerősítésére készült Memorandumot.

A közgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy az NJSZT megújítsa a közhasznúsági státuszát.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az NJSZT kiegészítésekkel pontosított Alapszabályát.

A 2014. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 2 fő tartózkodás mellett elfogadta.

A 2013. évi egyszerűsített beszámolót a Közgyűlés 2 fő tartózkodás mellett elfogadta.

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség a 2018. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.