Lepres András

Név

Lepres András

Bemutatkozás

1974-től nyugdíjazásáig (2013-ig) a III. Béla Gimnázium tanára. A tantestület elismert és tisztelt tagja volt mindvégig. Kezdetben fizikát tanított. Elsők között kapcsolódott be a számítástechnika iskolai meghonosításába. Ehhez az ELTE levelező tagozatán számítástechnika tanári oklevelet szerzett.
Bekapcsolódott az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének munkájába is, számos akkreditált tanár továbbképzést vezetett. Elsők között végezte el a kétszintű érettségi vizsgáztatói továbbképzést, emelt szintű vizsgabizottsági tagként, illetve középszintű vizsgabizottsági elnökként több éven át dolgozott.
Iskolájában munkaközösség-vezetőként meghatározó szerepe volt az informatika tagozat koncepciójának kialakításában, a tanterv összeállításában, majd később a tagozatos csoportok oktatásában. Tehetséges diákjaival sok időt töltött el. Szakköröket vezetett, és a kötelező óraszámon kívül is bármikor segítette diákjait a felkészülésben. Készítette őket Logo, Nemes Tihamér Versenyekre illetve az OKTV fordulóira, ahol a versenybizottság munkájában is részt vesz.
Nyugdíjasként is visszajár szabadidejében korábbi munkahelyére segíteni a tehetséges tanulók felkészítését, utaztatását a versenyekre.