Ötpárti és civil együttműködés az információs társadalom és az elektronikus társadalmi befogadás érdekében

A DE! programmal az NJSZT részt vesz a digitális esélyegyenlőség megteremtését célul kitűző ötpárti és civil együttműködésben, amelyről 2008. január 8-án a következő sajtóközlemény jelent meg:

Sajtóközlemény, 2008. január 8.

Az Unió a képzésben, az emberbe történő beruházás növelésében, a motiválásban látja a kiutat; ezért nem hálózatokra, gépekre, hanem motivációs programokra és oktatásra kell fókuszálnunk és költenünk: az emberbe kell beruháznunk, s nemcsak a fél év alatt elavuló technológiákba.

Az elmúlt időszakban Magyar Szocialista Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nyilvánossá tette elkötelezettségét az elektronikus társadalmi befogadás (e-Befogadás, e-Inclusion) kérdésének napirendre vétele mellett. Márfai Péter (MSZP), az Országgyűlés informatikai albizottságának elnöke levéllel fordult minden parlamenti párthoz, hogy létrejöjjön olyan ötpárti bizottság, aminek célja az e-Befogadás elősegítése, a digitális szakadék csökkentése és a digitális esélyegyenlőség megvalósulása. Ezzel párhuzamosan MDF nyílt levéllel fordult a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz, és a Fidesz–MPP közleményben nyilvánította ki, hogy „a Fidesz Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoportja kiemelten fontosnak tartja a szakértők által felvetett problémát, és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a hátrányos helyzetű állampolgárok, fogyatékkal élők, idősek megsegítését, életminőségének javítását célozza. Éppen ezért felkéri a parlamenti pártok szakpolitikusait, hogy ebben a témában a legrövidebb időn belül egyeztessenek.” E pártok képviselőinek kezdeményezéséhez csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt és a Szabad Demokraták Szövetsége is.

2008. január 8-án találkoztak a parlamenti pártok képviselői, és közös megállapodásra jutottak abban, hogy a társadalom életminőségének emelése közös feladat és a digitális esélyegyenlőség és az elektronikus befogadás stratégiai kérdés. A politikai pártok fontosnak tartják az társadalmi önszerveződések kezdeményezését és így támogatják az Inforum és a civil szervezetek, vállalkozások e-Befogadást célzó mozgalmát. Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) civil szervezetekkel és cégekkel közösen tavaly novemberben meghirdette csatlakozását az Európai Unió „e-Inclusion: be part of it” kezdeményezéséhez, elindítva az „e-Befogadás 2008, Magyarország” mozgalmat. A képviselők egy eseti parlamenti bizottság felállításában szükségesnek látják megvizsgálni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az államigazgatás eszközrendszerével oldhatók meg, s melyek azok, amelyeket a civil szervezetek és a gazdasági vállalkozások hatékonyabban végezhetnek el a probléma megoldása érdekében. Áttekintik, hogy a különböző tárcák, kormányzati hivatalok, civil szerveződések, vállalkozások és egyéb szervezetek tevékenységében miképpen jelenik meg az e-Befogadás, a digitális esélyegyenlőség kérdése, és mit tesznek a digitális szakadék áthidalása érdekében.

A parlamenti pártok képviselői közös megállapodásra jutottak abban, hogy

 • Az e-Befogadás megvalósítása és ennek segítségével a társadalom életminőségének emelése közös stratégiai feladat.
 • A digitális szakadék megfelezése 2010-ig nem csupán Uniós vállalás, hanem hazai célkitűzés is, hiszen Magyarországon az Uniós átlagot meghaladó mértékű a digitális szakadék. Ennek orvoslása közérdek és közfeladat.
 • Fontosnak tartják az társadalmi önszerveződések kezdeményezését és így támogatják az Inforum és más civil szervezetek, vállalkozások e-Befogadást célzó mozgalmát. Segítik a civil szervezetek és vállalkozások, illetve a közszféra tevékenysége lehetőség szerint feszültségektől mentes legyen.
 • Egyetértenek és támogatják az Inforum azon kezdeményezését, hogy jöjjön létre egy civil-közigazgatási-vállalkozói-politikai fórum. A civil szervezetek, a vállalkozások, a közigazgatás és a politikai élet szereplői közösen abból a célból hozzák létre a fenti szervezetet, hogy az információs társadalom és az e-Befogadás akciói lehetőség szerint összehangolva, közvetlen társadalmi kontroll mellett valósulhassanak meg.
 • Szükségesnek látják megvizsgálni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az államigazgatás eszközrendszerével oldhatók meg, s melyek azok, amelyeket a civil szervezetek és a gazdasági vállalkozások hatékonyabban végezhetnek el a probléma megoldása érdekében, és milyen állami támogatás biztosítható számukra e kezdeményezés kiszélesítése érdekében.
 • Közös megállapodásra jutottak abban, hogy, a legtöbb eszközzel és lehetőséggel a kormány rendelkezik át kívánják tekinteni, hogy a különböző tárcák és kormányzati hivatalok tevékenységében miképpen jelenik meg az e-Befogadás és a digitális esélyegyenlőség kérdése. Mit tettek ennek érdekében az elmúlt időszakban, és milyen terveik vannak, különösen a Gazdasági és Közlekedési, Szociális és Munkaügyi, Oktatási és Kulturális, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, Önkormányzati és Területfejlesztési, Egészségügyi Minisztériumnak, illetve az Elektronikus Kormányzat Központnak.
 • Át kívánják tekinteni a civil szervezetek és a vállalkozások e-Befogadás irányú tevékenységeit is.
 • Komplex módon kívánják vizsgálni, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Tervben milyen lehetőség van az e-Befogadás kiemelt és összehangolt fejlesztési programba illesztésére.
 • Szükségesnek látják egy eseti parlamenti bizottság felállítását az e-Befogadási mozgalom és tevékenységek támogatására, ellenőrzésére, szervezésére, és az 2010-i határdátumú EU irányelvekből adódó feladatok koordinálására.
 • Kezdeményezik, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan 2008 Magyarországon is legyen az e-Befogadás éve.
 • Kezdeményezik, hogy a fenti pontok alapján Országgyűlési Határozat szülessék.

Az öt parlamenti párt képviselői kinyilvánítják, hogy együttműködve az Informatikai Érdekegyeztető Fórummal és a civil szervezetekkel – mindent meg kívánnak tenni azért, hogy Magyarország állampolgárainak életminőségét a digitális kultúra és az információs társadalom eszközrendszerével emeljék, s hogy az Európai Unió i2010-es irányelveinek megfelelően Magyarország (információs) társadalmi és gazdasági fejlődése számottevő és mérhető módon végbemehessen. A parlamenti pártok és az Inforum várják a csatlakozók jelentkezését a http://einclusion.hu weboldalon.

Kovács Kálmán (SZDSZ), Márfai Péter (MSZP), Molnár Béla (KDNP), dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz-MPP), Pettkó András (MDF), dr. Tárkány Szücs Attila (Inforum), Dombi Gábor (Inforum)