Az NJSZT 2015. évi díjainak átadása

2015. november 19-én, a 9. Digitális Esélyegyenlőség konferencián, ünnepélyes keretek között került sor az NJSZT 2015. évi díjainak átadására. A kitüntetéseket Dr. Friedler Ferenc, a Társaság elnöke, a Veszprémi Egyetem rektora adta át.

 

Neumann-díj

A Társaság névadójának emlékét hordozó éremmel 1976 óta évente egyszer azok tevékenységét ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában értek el jelentős eredményeket és az NJSZT-ben is eredményesen dolgoztak.

A Díjbizottság egybehangzó döntése értelmében 2015-ben Neumann-díjban részesül:

Inzelt Péter

Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász 1944-ben született. 1968-ban szerzett mérnöki diplomát Moszkvában, 1988-ban gazdaságmérnöki diplomát a BME-n, 1992-ben MBA diplomát a Purdue University-n. 1996. óta okleveles könyvvizsgáló, 1987. óta a műszaki tudományok kandidátusa. 1968. óta az MTA SZTAKI-ban dolgozik, kezdetben tudományos munkatársként, 1993-tól igazgatóként. Több szakmai társaság tagja, így a Magyar Innovációs Szövetség elnökségének is. Kutatási területe: irányításelmélet, ipari folyamatok irányítása elsősorban a kőolaj feldolgozás, csővezetéki szállítás területén. Az utóbbi 15 évben a menedzsmenttel összefüggő szervezési, pénzügyi és jogi kérdésekkel is foglalkozik.
A kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen végzett vezetői és kutatásszervezői munkája, valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként 2015-ben Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapott.
Inzelt Péter sok éven keresztül volt az NJSZT Felügyelő Bizottságának elnöke. E felelősségteljes posztján munkáját mindvégig lelkiismeretesen, jó kedélyűen, és a Társaság érdekeit szem előtt tartva végezte.

Kalmár-díj

Kalmár-díjat azok a tagok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság másik kitüntetése – melyet szintén 1976 óta adományoz – Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról kapta a nevét.

2015. Kalmár-díjasai:

Buttyán Levente és Bencsáth Boldizsár (megosztva)

Dr. Buttyán Levente és Dr. Bencsáth Boldizsár a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén a CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium vezető munkatársai.

Buttyán Levente (szül. 1970) 1995-ben végzett műszaki informatikusként a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán; PhD fokozatát a Lausanne-i Swiss Federal Institute of Technology-n szerezte meg 2002-ben. 2003 óta dolgozik a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén, jelenleg egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, a CrySys Lab vezetője. Kutatási szakterülete a biztonsági protokollok tervezése és analízise, a biztonságot növelő mechanizmusok vezeték nélküli beágyazott rendszerekben, továbbá a számítógépes vírusok detektálása és analízise. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt. Csaknem 150 szakcikket publikált hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciakiadványokban, és társszerzője egy szakkönyvnek, amely 2007-ben jelent meg a Cambridge University Press kiadásában. Több nemzetközi szakfolyóirat társszerkesztője volt 2008 és 2014 között.

Bencsáth Boldizsár (szül. 1976) 2000-ben végzett mérnökinformatikusként a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán; PhD fokozatát 2009-ben szerezte meg ugyanott. 2006-tól dolgozik a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén, jelenleg egyetemi adjunktus, a CrySys Lab vezető munkatársa. Kutatási szakterülete a számítógépek és számítógép-hálózatok biztonsága, a számítógépes vírusok detektálása és analízise. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt. Harmincnál több szakcikket publikált hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciakiadványokban. A Buttyán Levente és Bencsáth Boldizsár vezette CrySys Labnak sikerült több számítógépes támadást felfedeznie, számítógépes vírusokat azonosítania és hatástalanítania, így pl. a Duqu, a sKyWIper, a Miniduke és a TeamSpy néven ismertté vált, rosszindulatú vírusokat.
A hazai IT biztonsági szakmai közösség az ITBN 2015 CONF-EXPO Biztonsági Díjjal ismerte el eddigi tevékenységüket.
Buttyán Levente és Bencsáth Boldizsár iskolateremtő tevékenységének köszönhetően számos BSc és MSc hallgató dolgozik a CrySys Labban, a CsySys Student Core elnevezésű „kiválósági klub” tagjaként. A „klub” tagjaiból álló csapat többek között nemzetközi hacker-bajnokságokon vesz részt: első helyezést szerzett az iCTF 2014 versenyen, és ezzel bejutott a DEFCON CTF 2015 verseny döntőjébe, ahol az 5. helyet szerezte meg.

Tarján-emlékérem

Tarján-emlékérmet azoknak adományoz Társaságunk, akik a számítástechnika oktatásában, népszerűsítésében mutattak kiemelkedő teljesítményt. Tarján Rezső a Társaság első elnöke volt, és az elektronika egyik vezető személyiségének számít.

2015-ben az NJSZT Tarján-emlékéremmel tünteti ki a következőket:

Erdősné Németh Ágnes

Erdősné Németh Ágnes a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban tanít 2006 óta matematikát és informatikát. Iskolájában példaértékű, komplex tehetséggondozó műhelyt hozott létre, sajátos, egyedi módszerrel építkezve. Programozásból tart pezsgő hangulatú, erős kooperációra épülő foglalkozásokat, melyen együtt dolgoznak a kisebbek és a nagyok, a kezdők és haladók, hihetetlenül motiválva egymást. Tehetséggondozó munkájának sikerességét igazolja, hogy diákjai nagy számban jelennek meg a programozási versenyek döntőjében. Egyik diákja, négy LOGO versenygyőzelem után az OKTV-t is megnyerte, majd nemzetközi vizekre evezve a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián ezüstérmet szerzett. Idén a legjobb magyar eredményt is ő érte el, a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián ezüstérmet nyert.
Tanítványaival remek a kapcsolata. Érdekükben rengeteg pályázatot valósított meg az elmúlt években: az Út a tudományhoz programban LEGO-val és nanotechnológiával foglalkoztak, a Határtalanul keretében pedig az amerikai űrkutatás egyik központjában jártak. Diákjaival az iskolán kívül is sok időt tölt együtt: tájfutó edzéseken és versenyeken, informatika és matematika táborokban, tájfutó edzőtáborokban, ezzel is erősítve a csapatszellemet.
Rendszeres és közkedvelt előadója az INFO ÉRA informatika tanári konferenciának. Eredményes tehetséggondozó munkáját 2010-ben a Pro Progressio Alapítvány tanár díjával, 2015-ben Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért díjjal ismerték el.

Fári János

Fári János a kecskeméti Katona József Gimnázium informatika tanára. A verseny indulása óta a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny Bács-Kiskun megyei Regionális Versenybizottságának vezetője. A 2014/15-ös tanévtől kezdődően bekapcsolódott az Országos Versenybizottság munkájába is. Feladatai az első forduló robotos kihívásai voltak. Ötlete alapján a 2015/16-os tanévben a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny új kategóriával bővül. Létrejött a 0. korcsoport, amelynek elsődleges célja, hogy játékos feladatokkal – Bee- Bot robotokkal- motiválja az 1-2. osztályos kicsinyeket a programozás, robotprogramozás megismerésére.
Több évtizede rendszeres előadója az INFO ÉRA informatika tanári konferenciáknak, ahol az előadások mellett több alkalommal szervezett sikeres robotika bemutatót is.
Rendszeresen megjelenik és kiváló eredményeket ér el hazai és nemzetközi robotika versenyeken tanítványaival. Két diákja a 2013-as ROBOCUPJUNIOR világbajnokságon Eindhovenben világbajnokok lett.

Lepres András

1974-től nyugdíjazásáig (2013-ig) a III. Béla Gimnázium tanára. A tantestület elismert és tisztelt tagja volt mindvégig. Kezdetben fizikát tanított. Elsők között kapcsolódott be a számítástechnika iskolai meghonosításába. Ehhez az ELTE levelező tagozatán számítástechnika tanári oklevelet szerzett.
Bekapcsolódott az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének munkájába is, számos akkreditált tanár továbbképzést vezetett. Elsők között végezte el a kétszintű érettségi vizsgáztatói továbbképzést, emelt szintű vizsgabizottsági tagként, illetve középszintű vizsgabizottsági elnökként több éven át dolgozott.
Iskolájában munkaközösség-vezetőként meghatározó szerepe volt az informatika tagozat koncepciójának kialakításában, a tanterv összeállításában, majd később a tagozatos csoportok oktatásában. Tehetséges diákjaival sok időt töltött el. Szakköröket vezetett, és a kötelező óraszámon kívül is bármikor segítette diákjait a felkészülésben. Készítette őket Logo, Nemes Tihamér Versenyekre illetve az OKTV fordulóira, ahol a versenybizottság munkájában is részt vesz.
Nyugdíjasként is visszajár szabadidejében korábbi munkahelyére segíteni a tehetséges tanulók felkészítését, utaztatását a versenyekre.

Kemény János-díj

Kemény János-díj a 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai alkotó- és publikációs tevékenységük alapján. Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt.

2015-ben Kemény-János díjban részesül:

Ekler Péter

Ekler Péter 2002-től volt a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának mérnökinformatikus, 2007-től doktorandusz hallgatója; 2010-ben szerzett PhD fokozatot. Ebben az időszakban demonstrátorként vett részt az oktatásban. Diplomatervében, illetve disszertációjában mobil alapú közösségi hálózatok teljesítmény- és hatékonyságvizsgálatával, valamint mobil eszközök szoftverfejlesztési kérdéseivel foglalkozott. 2007-től a Nokia-Siemens Networksnél dolgozott kutatómérnökként, 2010-től a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék oktatója, jelenleg egyetemi adjunktusként; témavezető a BME Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában.
Eddig összesen 71 tudományos és felsőoktatási közleménye jelent meg, közülük 35 szakcikk külföldön, valamint egy szakkönyv magyar nyelven.
Jelenlegi kutatási területei: peer-to-peer megoldások, közösségi hálózatok, mobil alapú rendszerek, adattárház-megoldások.
2015-ben a Pro Progressio alapítvány innovációs díját nyerte el (Lengyel Lászlóval közös munkájáért, a SensorHUB-ért). „A SensorHUB olyan adatgyűjtő, elemző és értékesítő platform, amely különféle szak- és alkalmazási területek (például jármű és közlekedés, egészségügy, gyártósorok, intelligens városok) adatgyűjtését, kezelését és elemzését teszi hatékonnyá.

Kunkli Roland

a Debreceni Egyetem Informatikai Karának adjunktusa, a Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék munkatársa. Doktori (PhD) fokozatát 2015-ben szerezte meg „A számítógépes görbe és felületmodellezés néhány geometriai problémájának megoldása” című értekezésének „summa cum laude” minősítéssel történő megvédésével.
Már hallgatóként nagy érdeklődést mutatott a kutatói pálya iránt. Cikkei közül kiemelkedő az a három munka, mely szakterületének egyik vezető folyóiratában, a „Computer Aided Geometric Design” című folyóiratban jelent meg. Tagja a GEMMA kutatócsoportnak, 2010-ben pedig elnyerte a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok által adományozott „Év Hallgatói Tudományos Publikációja Aranyérem” elnevezésű díjat. Oktatási és kutatási tevékenységét 2013-ban a Debreceni Egyetem Universitas Alapítványa is ösztöndíjjal ismerte el.
Eddigi munkásságában kiemelt szerep jutott a tudomány népszerűsítésének és a tehetséggondozásnak is. Két első díjas OTDK dolgozat társ-témavezetője, illetve számos tudománynépszerűsítő esemény program vezetője.

Életmű-díj

több évtizedes szakmai tevékenységének, kiváló eredményeinek és a Társaságért végzett munkájának elismeréseképpen a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Életmű-díjat adományoz a következő szakembereknek:

Csaba László

Csaba László 1958-ban végzett az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Természet Tudományi Karán, fizikusként. Diplomája megszerzése után a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárba került gyártmánytervezőként, a Mikrohullámú Fejlesztési Osztályra.
1974-ben az Akadémiai Számítóközpontban a számítógép-hálózati kutatások vezetője lesz. A hetvenes években ezek a kutatások szigorúan embargósak voltak, így nehéz volt bekapcsolódni a nemzetközi világba. Csaba Lászlónak meghatározó szerepe volt abban, hogy Magyarország az európai kutatói közösség tagjává válhatott. 1989-re létrehoztak egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelő X.25-ös adathálózatot, amely része lett a nemzetközi X.25-ös hálózatoknak. Mindez nagy lökést adott a hazai fejlesztéseknek, és segítette annak a gerinchálózatnak a létrejöttét, amely lehetővé tette az Internet szolgáltatás elterjesztését Magyarországon.
Csaba László az IIF, később az NIIF program Műszaki Tanácsának elnöke volt hosszú éveken keresztül, és kinevelte azt a szakember gárdát, akik később sikeresen folytatták a hálózat fejlesztését és működtetését. Ezért a teljesítményéért megosztott Széchenyi díjat kapott Bakonyi Péterrel együtt.

Gergely József

Alkalmazott matematikus, a matematikai tudományok kandidátusa. A hazai számítástechnikai alkalmazások egyik úttörője. 1958-81 között az MTA Számítástechnikai Központjában különféle tudományos feladatok számítógépen történő megoldásában, majd 1996-ig Földmérési és Távérzékelési Intézetben földmérési és földrajzi névtár adatbázis létrehozásában és több alkalommal az ELTE TTK-n oktatóként is tevékenykedett. Több mint 50 tudományos dolgozat szerzője. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az életműdíjat Gergely József kandidátusnak a hazai számítástechnikai alkalmazások terén több évtizeden keresztül végzett alkotó tevékenységéért adományozza.

Havas Iván

Építőmérnök. 51 éven át a BME oktatója. Mint számítástechnika és informatika tárgyak előadója 28 éven át az Építőmérnöki Kar informatikaoktatásának egyik irányítója volt és részese a BME alaptárgyi informatikaoktatás alakításának. 1970-ben megszervezte és vezette a BME első szolgáltató számítóközpontját. Több szakkönyv, egyetemi jegyzet, szakmai cikkek, kutatási jelentések szerzője illetve társszerzője. Részt vett műszaki számítógép-programok és más, adatfeldolgozó rendszerek tervezésében és kidolgozásában. 1971-óta NJSZT tag, Az ECDL vizsgarendszer bevezetése óta tagja a Minősítő Bizottságnak. A Neumann János Díj kitüntetettje.

Monos Emil

Monos Emil, PhD, DSc, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetének professor emeritusa. Summa cum laude orvosdoktori oklevelét 1959-ben szerezte. 1995-99. között a SOTE oktatási rektorhelyettese, 1990-2000. között az Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató – II.sz. Élettani Intézet igazgatója, 2005. óta professor emeritus. Számos tudományos és közéleti tisztséget viselt, és 1974-96. között az NJSZT Orvosbiológiai szakmai közösségének is vezetőségi tagja. Kitüntetései és elismerései között szerepel 1995-ből az Oktatási Minisztérium által adományozott Szent-Györgyi Albert díj, 1999-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2005-ből a Kiváló PhD Oktató-díj, 2006-ból pedig az MTA Orvosi Tudományok Osztálya és Akadémiai Kiadó Akadémiai Nívódíja.

Az év informatikai újságírója – Kovács Attila-díj

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2015. évben is közösen hirdette meg az „Az év informatikai újságírója” díjat, amelyet az információs társadalom népszerűsítéséért végzett tevékenységért adományoznak.

A díjat Friedler Ferenc, Alföldi István, valamint Laufer Tamás, az IVSZ elnöke adták át.

2015-ben a díjat Molnár József kapta:

Molnár József

Molnár József, a PC World főszerkesztőjeként jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy a magyar fiatal közönség számára az informatika mint szakma vonzó életpályaként jelenjen meg. Az élet minden területét átható digitalizáció folyamatát képes úgy tárgyalni, elemezni, hogy az közérthető, érdekes, de továbbra is szakmailag precíz legyen. Főszerkesztőként nem csak a megörökölt rovatok erősítésével hívja fel magára a figyelmet, de önálló kezdeményezésekkel is előáll, amelyek mind az informatika népszerűsítését szolgálják. Ezek közül a legfontosabb említendő program, a Hello World diákoknak szóló programozó tábor, ahol a fiatalok játékos, szórakoztató módon mélyülhetnek el a programozás, robotika vagy éppen a 3D nyomtatás világában. Újságíróként sem elégszik meg a felszínes információszerzéssel, jellemző rá a csavaros észjárás, úgy kérdez, hogy azzal valóban az olvasóit képviselje. Sok energiát fordít arra, hogy a fontos témáihoz a tapasztalatot saját maga szerezze be.
A PC World főszerkesztői pozíciót 2014. januárja óta tölti be, de a lapcsaládnál már 2008. szeptembere óta dolgozik. Előtte a Figyelő, illetve Figyelőnet IT szakújságírójaként dolgozott 2004-től, meg sem várva, hogy 2005-ben megszerezze írott sajtó specializációval a kommunikáció szakos diplomáját az Eszterházy Károly Főiskolán. Dinamizmusát jól mutatja, hogy 2015. tavaszán az Év információbiztonsági újságírója díjat is megkapta.