Digitális téma: minden tanárnak, minden órán

Már csak két hónap van a Digitális témahétig. Sok nem informatika szakos tanár készül rá, de még nem érzi elég biztosnak a tudását az infokommunikációs technológiákban – vagy nem ismeri az IKT-eszközök használatának módszertanát és mindennapos trükkjeit, melyekkel igazán izgalmassá tehetné óráit. Az IKT pedagógusoknak egy eszköz, amellyel naprakész ismereteket szerezhetnek – vagy meglévő ismereteiket elmélyíthetik a nem informatika szakos pedagógusok.

IKT pedagógusoknak

A tanítás ugrásszerű színvonalemelésének elengedhetetlen feltétele, hogy valamennyi nem informatika szakos pedagógus tudását jelentősen növeljük a digitális eszközök és módszerek használatában. Az ehhez szükséges hatékony eszközt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) kidolgozta és ki is próbálta.

Az IKT pedagógusoknak modult először pilotképzéseken próbálták ki több hazai nagyvárosban – a tanári visszajelzések rendkívül kedvezőek voltak. A hivatalosan múlt év októberében bevezetett modulhoz tartozó, az NJSZT által minden érdeklődő számára ingyenesen hozzáférhetővé tett segédlet gazdag forrásanyagon alapul. Rengeteg hasznos tanácsot, technikai fogást tartalmaz: best practice az órák összeállításához, prezentációk készítéséhez, online tesztkészítéshez, oktatási adatbázisok készítéséhez, e-Learninghez. Mindmáig több mint 2200-an töltötték le az anyagot.

Azon túl, hogy az IKT pedagógusoknak modul fontos eszköz a hazai oktatás színvonalának emelésére, egyben nagy lehetőség a pedagógusok számára, hogy a kötelező továbbképzés keretében kreditpontokat szerezzenek.

A nem informatika szakos tanároknak szánt IKT pedagógusoknak modult a nemzetközi ECDL Alapítvány által javasolt szempontok alapján dolgozta ki az NJSZT. Eddig három, teltházas alkalom során 32 vizsgaközpont oktatóit készítették fel arra – az ország minden szegletéből –, hogy a képzési modulhoz kapcsolódó tanfolyamot tarthassanak. Vizsgázni a modulból viszont az összes ECDL-vizsgaközpontban lehet országszerte. Az a pedagógus, aki ECDL-bizonyítvánnyal rendelkezik – amelynek egyik modulja lehet az IKT pedagógusoknak –, automatikusan teljesíti a kötelező 7 éves továbbképzési keretet.

Az IKT-eszközök használata új minőséget visz az oktatásba. A mai diákok – mint „digitális bennszülöttek” – számos eszközt teljes természetességgel használnak. „A csetelés, a facebookozás valóban rutinszerűen megy az összes fiatalnak, de alapvető tévedés, hogy az informatika egésze a kisujjukban van. Azt, hogy a tudásukat bővítve, a biztonságot is szem előtt tartva tudják az internetet használni, meg kell tanítani nekik - és a tanároknak is” – nyilatkozta korábban Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetnek. Az IKT pedagógusoknak segít, hogy a digitális bennszülöttség olyan elemeit, mint amilyen a közösségi média használata is, valóban a tanári gyakorlat részévé tegyük.

Az NJSZT kezdeményezésével egybecseng, hogy április elején Digitális témahetet szerveznek az iskolák. Ennek fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatikaórán túl is kiterjedjen más tantárgyakra, hiszen a digitális technológiákkal támogatott órák óriási lehetőséget biztosítanak tanároknak és diákoknak egyaránt a kreatív, élményszerű közös munkára. Az NJSZT úgy látja, az IKT pedagógusoknak modul közelebb visz ahhoz is, hogy a tanulás-tanítás színvonalának emelésén, az eszközhasználat tudatosságának növelésén túl az algoritmikus gondolkodás és a digitális írástudás is részévé válhasson az iskolai tevékenységek egészének. Ez pedig nemcsak a tanítás színvonalát emeli, de az egész ország versenyképességét is.
 

njszt.hu

Kapcsolódó cikkek:

Ingyenes segédlet: http://njszt.hu/ecdl/ikt-pedagogusoknak
IKT pedagógusoknak Syllabus: http://njszt.hu/ecdl/syllabus/ikt-pedagogusoknak
Minta tesztfeladat: http://njszt.hu/sites/default/files/ikt-pedagogusoknak_teszt_minta.zip
IKT pedagógusoknak „képzők képzésén” részt vett vizsgaközpontok listája (folyamatosan frissül)
Alföldi István előadása az IKT pedagógusoknak modulról: http://njszt.hu/ecdl/hir/20161014/alfoldi-istvan-eloadasa-az-ikt-pedagogusoknak-modulrol
Interjú Alföldi Istvánnal: http://mno.hu/tudomany/az-enek-es-tornaorak-is-teljesen-megvaltozhatnak-1365643
Az ECDL-ről: http://njszt.hu/ecdl/rolunk