Digitális híd a digitális szakadék felett

Az ECDL-vizsgaközpontok éves fórumáról

Az ECDL-vizsgaközpontok évről évre találkoznak az Európai Számítógép-használói Jogosítvány hazai licenctulajdonosának, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak (NJSZT) köszönhetően. Az NJSZT kiemelt jelentőséget tulajdonít a digitális írástudás terjesztésének, hiszen az egész ország versenyképességét befolyásolják a lakosság digitális kompetenciái. Ezért is nagyon fontos az évente megrendezett fórum, amely az új eredmények megismertetésére és az eszmecserére is lehetőséget biztosít az oktatási szakembereknek.

ECDL fórum 2017.A március 30-án rendezett fórumot Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója által tartott, átfogó előadás nyitotta meg. A 2016-os évet értékelő és a 2017-es év újdonságait is felvillantó előadás számos adattal mutatta be az ECDL hazai állapotát. Március végéig összesen közel félmillió vizsgakártyát adtak ki, csak 2016-ban több mint 11000-en csatlakoztak az ECDL-hez hazánkban, s kevéssel volt 10.000 alatt a bizonyítványt szerzők száma az év során. A regisztrált hallgatók száma alapján hazánk a nemzetközi ECDL-család élvonalába tartozik: a hetedikek vagyunk Németország után, de Svédországot megelőzve. A kelet-közép-európai régióban hazánk vezet, bár Románia és Lengyelország is bekerült a TOP10-be. A regisztrált hallgatók lélekszámhoz viszonyított rangsorában is a hetedikek vagyunk (a listát itt két kis ország, Málta és Lichtenstein vezeti). Az ECDL azonban nem sportverseny – és mi sem ülhetünk elégedetten a babérjainkon, hiszen az ország fejlődése a tét. 

Alföldi István előadásában kitért a vizsgaközpontokban folyó munkára is. A nemzetközi ECDL-szakemberek között Alföldi István a hangadója azoknak, akik a minőségbiztosítás garanciáit kulcsfontosságúnak tartják. 2016-ban a közel 300 vizsgaközpontból 125-öt kerestek fel minőségellenőrzés céljából, szerencsére mindössze egy vizsgaközpont volt, amely nem felelt meg a szigorú elvárásoknak.

Alföldi előadásában részletesen beszélt a 2016-ban elindított, de igazán idén beérő projektekről, melyek közül kiemelkedik a digitális szakadék csökkentésére, kormányzati szinten indított GINOP 6.1.2 projekttel való együttműködés. Nagyon fontos lépés, hogy az NJSZT átjárást biztosít az IKER2 képzésekből a munkaerőpiacon jól használható ECDL felé. Közben nagyon sikeres új kezdeményezésként – az ECDL-országok között elsőként – indult el az IKT pedagógusoknak című új modul, eddig 48 vizsgaközpontból 64-en vettek részt a „képzők képzésén”. Az ügyvezető igazgató ezen a fórumon is hangsúlyozta: a nem informatika szakos tanárok megszólítása kulcsfontosságú, ebben minden vizsgaközpont aktivitását várjuk.

Az ECDL-modulok frissítése folyamatos, beleértve a példatárak javítását is, korszerű ismeretek tekintetében pedig a legjobb példa a megújuló IT biztonság tananyag, amely a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel folyó közös munka gyümölcse lesz.

ECDL fórum 2017.A délelőtt folyamán Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára tartott előadást a szakképzés és felnőttképzés jelenlegi helyzetéről és főbb tendenciáiról. A hazai szakképzés új kihívások elé néz: a növekvő kereslet és a szakemberhiány is jelzi a terület fontosságát, a magyar újraiparosítási stratégiában pedig az IKT szektor is a fejlesztendő területek közé tartozik. A digitalizáció összetett és ellentmondásos hatást gyakorol a munkaerőpiacra, a munkák jelentősége és a kereslet is átformálódik a digitális eszközök és elvárások miatt. A munkáltatók mintegy negyven százaléka nehezen találja meg a keresett munkaerőt, a kulcskompetenciák átalakulása (például a virtuális együttműködési készség, a hálózatban való munka felértékelődése) mellett sokszor az alapkompetenciák hiánya is az oka ennek. Nagyon fontos a versenyképes tudást nyújtó képzési és továbbképzési rendszerek fejlesztése.

Pölöskei Gáborné ismertette a Szakképzés a gazdaság szolgálatában című koncepciót, az OKJ képzések változásait, az informatikai szakmák képzését érintő tendenciákat. A kormányzat szándéka a szakképzésbe történő belépési lehetőségek bővítése, az új, hatékonyabb intézményi struktúra megszilárdítása, melynek motorjai a szakképzési centrumok. Részletesen kitért a centrumok fejlesztési lehetőségeire, beleértve a GINOP 6.1.2 projektet és a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztését, valamint a tartalomfejlesztést, módszertani fejlesztést szolgáló további projekteket. Szólt a KRÉTA rendszer bevezetésének előkészítéséről és a szakképzés népszerűsítéséről, melynek izgalmas, interaktív programja lesz a Szakmák Éjszakája április 21-én.

ECDL fórum 2017.Pölöskei Gáborné után Oláh Gábor főosztályvezető (NSZFH) adott elő a GINOP-6.1.2 kiemelt projekt célkitűzéseiről és eddigi eredményeiről. A projekt stratégiai alapját a Digitális Oktatási Stratégia jelenti, amely kimondja: minden polgárnak legyen a digitális írástudás elsajátítására térítésmentes képzés. A GINOP-6.1.2 az ország kevésbé fejlett régióinak területén élők digitális szemléletformálására, IKT kompetenciáik fejlesztésére vállalkozik, s így a digitális megosztottságot csökkenti. A 2020. október végéig tartó program támogatása több mint 22 milliárd forint, célcsoportja a 16 és 65 év közötti lakosság. Vállalásai közé mintegy 260.000 képzésen részt vevő fő tartozik, ez év végéig 100.000 fő. Oláh Gábor részletesen ismertette az IKER1 és IKER2 képzések tartalmát is.

ECDL fórum 2017.ECDL fórum 2017.A kávészünet után Rákosi Szilvia, az NJSZT szakértője és Kuknyó Zoltán, a PC-School ügyvezetője tartott közös előadást az ECDL lehetséges szerepéről a kötelező pedagógus-továbbképzésben – és az IKT pedagógusoknak modulról. Fontos minél szélesebb körben tudatosítani, hogy a törvény szerint a pedagógusok hétévenkénti, kötelező továbbképzése teljesíthető a 7 modulos ECDL Standard vagy a 4 modulos ( = 120 kreditpont) ECDL Base elvégzését igazoló okirat megszerzésével. Nem szükséges akkreditált tanfolyamra járni, a felkészülés az egyedi igényeknek megfelelően történhet: otthoni tanulással, konzultációval, távoktatással. A választható modulok kínálata bővült az IKT pedagógusoknak modullal, melyhez az NJSZT a pedagógusok képzésével kapcsolatos felelősség jegyében ingyenesen letölthető tankönyvet is biztosít. Az NJSZT által kidolgozott tananyag alapján tanfolyam tartása is lehetséges a vizsgaközpontoknak, 30 óra – kontakt óra és e-learning -  ajánlott óraszámmal. Az IKT pedagógusoknak modul felkészítés legközelebbi időpontja április 24. A vizsgáztatásra pedig bármelyik ECDL vizsgaközpont jogosult.

ECDL fórum 2017.A fórum záró előadását – Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánybiztos helyett - Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakmai vezetője tartotta a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) eredményeiről és arról, hogy abban hogyan jelenik meg a pedagógus továbbképzés, a digitális pedagógiai módszertani fejlesztés. A digitális írástudás tekintetében az OECD-országok között az utolsó háromban van Magyarország a 15 éves korú gyerekek körében, ezért rengeteg tennivaló van a magyar oktatásban. Az informatika tantárgy oktatása részben nem a digitális írástudás átadásáról szól, az óraszám is kevés, ezért új informatikai kerettanterv javaslat készült el. A DOS fontos része, hogy ne legyen olyan évfolyam, amelyben nincs digitális írástudással kapcsolatos képzés. Fontos az is, hogy ne csak az informatika-, hanem az összes tantárgyban jelenjen meg az IKT-val támogatott pedagógia. Ennek feltételei jelenleg nem adottak. A DOS külön hangsúlyt fektet arra, hogy a pedagógusoknak elérhetővé tegyenek olyan képzéseket, amelyek a saját tantárgyaikban használhatóak.  Az elkövetkező időszakban átalakul a pedagógus továbbképzés teljes rendszere – és minden pedagógus díjmentesen fér majd hozzá a digitális kompetenciák szempontjából fontos képzésekhez. Az IKER keretrendszer megfeleltetése az ECDL megfelelő elemeihez az NJSZT-nek köszönhetően megtörtént, ezért a pedagógus az IKER képzések közül választhat majd ECDL-alapú képzéseket is. Fontos, hogy a GINOP 6.1.2 programok kiterjesztésre kerülnek a pedagógusok számára, az alapvető digitális írástudás elérésére. Erre épülnek majd rá a digitális módszertani képzések is, amelyeket elsősorban felsőoktatási intézmények és olyan szakmai szolgáltatók tudnak majd nyújtani, mint az NJSZT köré épülő ECDL oktatási központok.

Nem várható, hogy az informatika kötelezető érettségi tantárggyá válik, de az elektronikus platformon történő feladatmegoldás megjelenése középtávú cél. De nem az a cél, hogy a tantermek számítógéptermekké alakuljanak, a digitális írástudás fejlődéséhez áthatóbb, mélyebb szemléletváltás kell. Különböző feladatokra új és új típusú megoldásokat találjanak a diákok – a digitális technológia ezt teszi lehetővé. Ehhez viszont egy állandó szolgáltatási színvonal is szükségeltetik. De az eszközök mellett az algoritmizálási készség elsajátítása is fontos mindenkinek. Erre Nagy-Britanniát említette példaként, ahol a programozás tanítása mélyen beépült a közoktatásba.

ECDL fórum 2017.

Alföldi István felhívta rá a figyelmet, hogy az ECDL regisztrált hallgatók rangsorában is Nagy-Britannia áll az élen: a digitális írástudás és az algoritmizált tudás átadása összehangolható. Az NJSZT kész segíteni a hazai állapotoknak megfelelő összehangolás kidolgozásához.

A tartalmas előadások után vita, majd díjátadó zárta a fórumot.

Legjobb vizsgaközpontjaink 2016-ban (iskolák):

1. Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola – SZTEJKI
2. Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
3. Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma

Legjobb vizsgaközpontjaink 2016-ban (egyéb oktatási intézmény)
1. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
2. Karakter Kft.
3. Ruander Oktatási Kft.