DESI - humán tényező: van tennivalónk!

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatót (DESI) évente felmérik az Európai Unió minden országára.

A Neumann Társaság a több szempontú elemzésben a humán tényező, a digitális tudás, a digitális írástudás mértékét figyeli elsősorban, itt tud ráhatással lenni.

DESI humán

Ez a mutató a következő elemeket vizsgálja: a  magán személyek arányában hogy állunk az alapvető vagy magasabb digitális készségek, az alapvető szoftver készségek tekintetében, hogy alakul az IKT-szakemberek  száma az összes foglalkoztatott arányában, a női IKT-szakemberek száma  a nők foglalkoztatási arányában, IKT-diplomások a diplomások arányában.

Mindezeket számba véve Magyarország 41,2%-os teljesítménnyel a 20. helyen áll az 28 unió ország között, elmaradva az uniós átlagtól (48%) még rontva is előző évekbeli pozícióján (2017: 18, 2018:19. helyezés).

Az digitális kompetencia (itthon: DigKomp, az EU-ban DigComp keretrendszer) fejlesztésében nagyobb szerepe lehet az ECDL képzésnek az alábbi területek javításában.

- Az alapszintű digitális készségek továbbra is elmaradnak az uniós átlagtól ( 21. hely)

- Az alapszintű szoftver készségek is gyengék (22. hely)

Hiszen a 16 és 74 év közötti személyek mindössze fele rendelkezik alapszintű digitális készségekkel (az Unió egészében 57 %). A lakosság 26 %-a rendelkezik magasabb szintű internetfelhasználói készségekkel, amely alapján Magyarország a 21. helyet foglalja el a rangsorban.