Space Challenge 2020

 

A projekt időtartama: 2020. 02. 15. – 2020. 09. 30.

Az Európai Unió elkötelezte magát a kultúra alapú gazdaságfejlesztésben. A 2014-2020-ig tartó költségvetési ciklus 11 prioritása között megjelenik az oktatásba és élethosszig tartó tanulásba történő befektetés szükségessége. Ennek a motivációját az a vízió jelenti, miszerint a globális gazdaságban az európai nemzetek kizárólag a szolgáltatások minőségének javításával: képzett, művelt, a szembe jövő kihívásokra rugalmasan és többféle módon válaszolni tudó munkaerő létrehozásával lehetnek képesek versenyben maradni, illetve növelni gazdasági súlyukat. Az európai, regionális és helyi kultúra ezért a fejlesztéspolitikának is kiemelt terepévé válik. A 2021-27-es Európai Uniós költségvetési ciklus prioritásai közül is kiemelten fontos az „Intelligensebb Európa” elérésének segítése, így a technikai kultúra, ami hosszú távon GDP emelő, valamint a „Zöldebb Európa” eszmeiségének attitűdbe való beágyazásának segítése a természeti és környezeti kultúra előtérbe helyezésével. Magyarországnak a következő években, évtizedekben feltett szándéka, hogy erőteljesen bekapcsolódjon az űrkutatásba és fejlesztésekbe, ami fejlett technológiát igényel.

 A világ, így a világűr megismerése régóta foglalkoztatja az emberiséget. Űrkorszakról 1957. október 4-től a Szputnyik-1 felbocsátásától beszélünk, azonban Szokratész ókori görög filozófus már az i.e. 5. században így vélekedett:

„Az ember csak úgy értheti meg azt a világot, amelyben él, ha felemelkedik a földről a légkörön túlra.”

Az elmúlt több mint 60 évben az emberiség számos eszközt juttatott a világűrbe. Volt közöttük ember nélküli és volt embert szállító űreszköz.

1980-ban egy magyar űrhajós Farkas Bertalan egy hetet töltött a Szaljut-6 űrállomáson. 2000-től működik a Nemzetközi Űrállomás folyamatos, váltott személyzettel.

Az emberiség világűrrel kapcsolatos legújabb terve a Mars utazás és emberek által lakható település létrehozása a Mars felszínén. Ez az elképzelés számtalan kihívás elé állítja a szakembereket.

A meghirdetett programunk erre épült.

A fentiek figyelembevételével a Pécsi Kulturális Központ 2020-ra „Space Challenge 2020” versenyt és programot tervezett a város és a megye fiataljai részére három életkori megkötéssel, maximum 4 fős csapatoknak. Az ünnepélyes és egyben programhoz kötött díjátadót a gyermeknaphoz kötötten terveztük, melyre meghívtuk Farkas Bertalan űrhajóst is, aki elfogadta a felkérésünket. Erre az eseményre a pandémiás helyzetre való tekintettel nem került sor. Így a díjátadót egy későbbi időpontra (őszre) terveztük.

A program menete:

Vetélkedő hirdetése a város és a megye fiataljai számára. Ennek időpontját a KultúrHázak éjjel-nappal programhoz igazítottuk (2020. február 15.). Erről az M5 körkapcsolásban élő közvetítéssel számolt be. A felhívást erre az alkalomra készített WEB oldalon (spacechallenge.hu) tettük közzé, aminek az elérhetőségét a megye tankerületein, a Szakképzési Centrumokon keresztül juttattunk el az iskoláknak, valamint az intézmény honlapján és facebook felületén.

Támogató a Külgazdasági és Külügyminisztérium Űrkutatásáért és Űrtevékenységért felelős miniszteri biztosa.

 A feladat beadásának meghosszabbított határideje 2020. május 1-e volt.

A feladat a Mars utazáshoz, a marsi kolónia létrehozásához kapcsolódott.

Megoldásokat egy-egy részterületre vártuk a következő kategóriákban:

  1. Számítógépes játék, animáció, applikáció, oktató program

Olyan elvi vagy gyakorlati ötlet, megoldás, amely segítséget nyújt a Marsra készülő vagy a Marson élő embereknek.

  1. Elektronikusan működő programozott eszköz, robot, (ev3, arduino)

Olyan működő megoldás, amely a fenti kérdések közül egyre vagy többre ad elvi vagy gyakorlati megoldást.

  1. Számítógéppel támogatott tervezés – 3D modell

Olyan 3D terv vagy modell, amely a fenti kérdések közül egyre vagy többre ad elvi vagy gyakorlati megoldást.

  1. Épített modell, makett (pl lego)

Olyan épített makett, modell, amely a fenti kérdések közül egyre vagy többre ad elvi vagy gyakorlati megoldást.

A megoldásokat maximum 5 perces terjedelmű videóban kértük külön erre az alkalomra rendszeresített levelezőoldalon egy Youtube link megadásával, jeligésen. Ehhez még tartozott egy külön adatlap, ahol a beadott pályamunkák mögötti fiatalok adatai voltak találhatóak. Természetesen az adatokat az intézményünk adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeltük.

A beérkezett pályamunkákat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranyai Területi Szervezetének tagjai bírálták el külön életkori kategóriáknak megfelelően.

Június 15-ig adtunk lehetőséget a fent nevezett honlapon a közönségszavazatoknak. Minden pályázó elismerésben (1-1 db póló), a korosztályok legjobbjai, valamint a legtöbb közönségszavazatot kapott pályamunka készítő(je)i értékes jutalomban részesülnek (laptop és táblagép). 

Meg kell még jegyezni, hogy az egész verseny lebonyolítását online módon terveztük, mikor még nem volt ismeretes a pandémiás helyzet. Így ezt a versenyt minden helyzetben meg tudtuk valósítani, de azért tudomásunkra jutott, hogy a fiatalok mögött nem volt meg a kellő felnőtt (oktatói) segítség, valamint a csapatok találkozói is nehézkesebben voltak megvalósíthatóak, így külön gratulálhatunk a pályázóknak az elkészült munkáikhoz.

Díjátadás: 2020. október 28. Helyszín: Pécs, Király u. 15. (Hattyú Ház)

Spacechallenge díjátadó
Kép forrása: https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyedi-megoldasokat-talaltak-ki-az-urutazashoz-pecsi-fiatalok-2967136/

Díjazottak:

5-6 . osztályos tanulók között I. helyezett Nasir Pirooz Bence (Koch Valéria Iskolaközpont)

7-8.osztályosok között I. helyezett: Erdősi Gréta, Erdősi Dávid Jurisics M. U. Általános Iskola,

Középiskolások között I. helyezett: Szénássy Ákos PTE 1. sz. Gyak. Ált. Isk, és Kásádi Csongor Leőwey Klára Gimnázium (ők egy csapatban neveztek)

Közönségdíjas: Bálint Márton (Koch Valéria Iskola Központ)

Sok szeretettel gratulálunk!