Az első fecskék: ECDL vizsga a Sophiában – Nyíradonyban

A Sophia automatikus vizsgarendszerben elsők közt a Nyíradonyi Önkormányzat munkatársai vizsgáztak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyei Biri községben található Dankó Pista ECDL vizsgaközpontban.

A továbbiakban Hegedűs Mihály tudósítását olvashatják.

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – KATICA Bölcsőde (4235 Biri, Mező utca 21.) ECDL képzést indított az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” című pályázat keretén belül.

A többcélú köznevelési intézmény a Városi Önkormányzattal együttműködve 24 fő digitális kompetenciafejlesztését tűzte ki célul.

200 órás felkészítés mellett sikerült a tanulókat vizsgára felkészíteni, bár a pandémiára való tekintettel változott a képzés módja – online és személyes jelenléttel oldotta meg az oktató. Ebben a helyzetben sajnos még a képzés helyszíne is módosult, mely végül a Városi Polgármesteri Hivatal épületében valósult meg, szigorúan betartva a vírushelyzetre vonatkozó előírásokat.

A Neumann Társaság kihelyezett vizsgaként engedélyezte a hallgatók vizsgatevékenységét.

A vizsgáról készített fényképek közléséhez hozzájárulunk!