Új elemekkel gyarapodik az „ECDL elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás” modul

Tíz éve készült el az első olyan ECDL modul, amely az elektronikus aláírás készségszintű megismerését és gyakorlatban történő elsajátítását tűzte ki célul.

ECDL elektronikus aláírásA modul gazdája a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), a kidolgozásában a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) szakemberei is részt vettek. Az eltelt egy évtizedben sokan teljesítették a modul követelményeit, és sikeresen meg is szerezték az erről szóló ECDL bizonyítványukat. Az érdeklődés lecsengése helyett a jelenlegi helyzet azonban arra világított rá, hogy a hiteles elektronikus kommunikáció gyakorlati ismerete ma még aktuálisabb, mivel a fizikai tevékenységek korlátozásával azok virtuális alternatívái egyre erősebb igényként jelennek meg a hétköznapjainkban. Erdősi Péter Máté írását közöljük.

Az ECDL Iroda felülvizsgálta az „ECDL elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás” modult, és megállapította, hogy annak technológiai alkalmazhatósága továbbra is fennáll, a vizsgán használt formátumok ma is érvényesek, így technológiai akadálya ma sincsen a sikeres vizsgáztatásnak. A vizsgáztatásra az ECDL Iroda szabályai szerint csak az arra felkészített képző intézményeknek van jogosultságuk, a felkészítő program sikeres elvégzését követően.

Az elmúlt évtizedben számos olyan változás következett be a jogszabályokban és az informatikai alkalmazások területén, amely indokolja a program egyes elemeinek a megújítását. Ezért az ECDL Iroda 2021-ben útjára indítja azt a felkészülési programot, amely a vizsgaközpontok, felkészítő tanárok képzésével lehetőséget biztosít az „ECDL elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás” modulvizsga lefolytatási jogának a megszerzésére az ECDL új, online vizsgakörnyezetében.

Az érdeklődők e-mailben jelezhetik igényeiket és kaphatnak bővebb felvilágosítást a részletekről.

Rákosi Szilvia