Nemzetközi Mechatronikai Diák mikro-konferencia (IMSµC 2020)

2020. december 15-én sikeresen megrendezésre került, immár 9. alkalommal, a Nemzetközi Mechatronikai Diák mikro-konferencia az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet, a Mechatronika Tanszék, valamint a Neumann János számítógép-tudományi Társaság szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság szervezésében, ezúttal online formában.

Dr. Nagy István, alapító elnök beszámolóját az alábbiakban olvashatják.

A konferencia célja, hogy a mechatronikai és a hozzá közel álló tudományok területén lehetőséget adjon a Magyarországon tanuló diákoknak, úgy a hazaiaknak, mint külföldieknek, megismerni egymást, elmélyíteni szakmai tudásukat, növelni prezentációs készségüket és nem utolsó sorban mélyíteni angol nyelvű kommunikációs jártasságukat. 

A diákokra való tekintettel a konferencia ingyenes volt, viszont a gördülékenyebb szervezés miatt, az előadóknak, és az esetleges érdeklődőknek is (tanárok, diákok, látogatók) előre regisztrálniuk kellett a konferencia honlapján. A nemzetközi jellegre való tekintettel a konferencia hivatalos nyelve az angol volt. Ez már a negyedik alkalom, hogy a konferenciára 4-6 oldalas konferencia cikkel lehetett jelentkezni. A cikkek előzetes elbíráláson mentek keresztül, majd ennek alapján került sor az elfogadásukra. Minden elfogadott cikket elő kellett adni a konferencián. A beadott konferenciacikkekből, jelen esetben 3 év anyagából, a szervezők elkészítik a konferencia-sorozat konferencia-kiadványát, ami elektronikus formában a konferencia honlapján lesz elérhető. A kiadvány egy ISBN számmal ellátott hivatalos publikáció, ami külön kérésre, díjazás ellenében, nyomtatva is megjeleníthető.

Ebben az évben az online konferencia a BBB platformon került lebonyolításra, de szinte teljes egészében „lemásolta” a nagy nemzetközi konferenciák folyamatát. Az online bejelentkezés után egy tájékoztató beszéd hangzott el az elnök részéről, majd a megnyitás után két párhuzamos szekcióban folytak az előadások, melyeket a szekció-elnökök (Dr. Laufer Edit és Dr. Nagy István) moderáltak.

A két párhuzamos szekcióban szekciónként 7-7 előadás hangzott el. A szekciók végeztével, a bizottság szekciónként kijelölte a legjobb előadást, amit idén: B. Varga; M. Nyári, V. Stein: Theoretical and Practical Analysis of Different AMR Wheel Speed Sensors, valamint A. A. Sadeq Ahmed; Al-Hamdi Essa M.Hazza: Artificial Pancreas as a Closed Loop System című előadásaikkal nyertek el a hallgatók. 

mechantronikai konferencia

A konferencia végén a szerzők és szerzőtársak, elektronikus formában vehették át a konferencia részvételi bizonylatát. Nagy örömünkre szolgált, hogy volt diákjaink, Németországból és Hollandiából, résztvevőként bekapcsolódtak az online konferenciába.

A konferencia, még így online sem, jöhetett volna létre, anyagi támogatás nélkül. Ebben a legnagyobb köszönet illeti a Magyar Fuzzy Társaságot, akik már tavaly is támogatták a konferenciát, majd a Bánki Kart és Dékáni Hivatalát, akik az online kapcsolatot biztosították. Természetesen további köszönet illeti a bánki kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetét, mint szervezőket is, akik szinte egy családként segítették a konferencia létrejöttét és biztosították a helyet a bizottságnak. 

Remélem, ez a konferenciasorozat tovább folytatódik, és jövőre már „kontakt” formában, és még nagyobb létszámmal és gazdagabb programmal várhatjuk majd a résztvevőket.

Találkozzunk jövőre is! 
A konferenciával kapcsolatos részletesebb információk (fotók, előadások), továbbra is megtalálhatók a konferencia honlapján.